Aktuality

Čo máme nové?

6. júla 2020

Rozhovor

„V klientoch sa snažíme obnoviť pocit vlastnej hodnoty a dôvery v seba a vo svoje okolie“

O slobode sa zvykne hovoriť, že pokiaľ ju máme, je pre nás samozrejmosťou, […]

16. júna 2020

Aktuality

Náhradné materstvo ako nová forma obchodovania s ľuďmi?

Náhradné, tzv. surogátne materstvo znamená objednávku dieťaťa u náhradnej matky, ktorá vynosí […]

15. júna 2020

Aktuality

Svetový deň boja proti detskej práci reflektuje situáciu po korona-kríze

Najmenej 218 miliónov detí a mladistvých od 5 do 17 rokov je dnes […]

Vaša pomoc mení životy

Je možné nám pomôcť rôznymi spôsobmi.