Aktuality

Čo máme nové?

17. aug 2023

Aktuality

Výstava fotografií s príbehmi

V rámci 15. roku fungovania nášho projektu sme sa rozhodli pripraviť výstavu […]

17. aug 2023

Aktuality

Zháňame auto pre obete obchodovania s ľuďmi

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi funguje už 15 rokov, počas ktorých sme […]

19. jún 2023

Aktuality

Národný týždeň Charity

V rámci Národného týždňa Charity máme príležitosť zo poďakovať naším trom pravidelným […]

24. apr 2023

Aktuality

Vzdelávanie zamestnancov charít a pomáhajúcich organizácii

O ďalšom vzdelávaní vás budeme postupne informovať

Dávajme si pozor na súčasnú "globalizáciu ľahostajnosti", lebo sa ňou nepriamo podieľame na zle, ktoré v našom vnímaní človeka degraduje na predmet.

pápež František

24. mar 2023

Aktuality

Jedna z najtemnejších kapitol ľudstva

25. marec Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s […]

9. mar 2023

Aktuality

Spomienka na svätú Bakhitu, patrónku obeti obchodovania s ľuďmi

Svätá Bakhita má svoj sviatok 8. februára. Tento deň je zároveň Medzinárodný […]

29. jan 2022

Aktuality

Púť k sv. Bakhite

Sv. Bakhita sa stala patrónkou obetí obchodovania s ľuďmi a prichádza na […]

Vaša pomoc mení životy

Je možné nám pomôcť rôznymi spôsobmi.