Ak si sa stal obeťou

Čo robiť v prípade, že si sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi:

  • KONTAKTOVAŤ POLÍCIU

– aj v prípade ak pracuješ nelegálne alebo si nútený ku kriminalite. Polícia je povinná Ti pomôcť.

  • VOLAŤ  112  alebo  +421 800 800 818

– 112 je bezplatná núdzová linka v EÚ + ďalších krajinách
– 0800 800 818 s predvoľbou je NÁRODNÁ LINKA POMOCI OBETIAM OBCHODOVANIA S ĽUĎMI  (bezplatná na SK)

  • UTIECŤ

– na verejné miesto (napr. obchodné centrum, pošta, miesto so znakom kríža – kostol, nemocnica)