O nás

Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi začal fungovať v rámci Slovenskej katolíckej charity v roku 2008. Inšpirovaný bol osobnými skúsenosťami sr. Bohdany, zakladateľky projektu, počas jej práce na projekte Magdala Českej katolíckej charity v Prahe. Od začiatku je financovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom našej práce je priama pomoc obetiam s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. Zabezpečujeme tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu. Aktuálne prevádzkujeme aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

Môžete si pozrieť krátke informačné video k návratom – Návraty

Pomáhame tým, ktorí sa stali obeťami a usilujeme o to, aby nové obete nepribúdali.

V rámci preventívnych kampaní a osvetových aktivít zvyšujeme povedomie o danej problematike v snahe, aby sme predchádzali nárastu nových obetí. Preventívne besedy orientujeme na zariadenia so zraniteľnými skupinami ako sú detské a reedukačné domovy, útulky, zariadenia pre žiadateľov o azyl. Aktívne vyhľadávanie obetí obchodovania spájame s následnou ponukou pomoci.

Ako člen Expertnej skupiny Ministerstva vnútra SR sa podieľame na systematickom zlepšovaní fungovania vládneho Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Ako člen v medzinárodných sietí RENATE a COATNET participujeme v medzinárodnej spolupráci na poli boja proti obchodovaniu s ľuďmi.