Prevencia

V spolupráci so zahraničnými partnermi sme v minulosti rozbehli viacero preventívnych kampaní a osvetových akcii s celoslovenskou pôsobnosťou. V prípade záujmu materiály alebo videá nás môžete kontaktovať. Viac informácii nájdete na jednotlivých webstránkach kampaní / akcií.

GIFT box Slovakia – Ľudia nie sú na predaj

Kampaň Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia upozorňuje na fenomén otroctva, ktorý je na Slovensku podceňovaný. Ukazuje, že hoci navonok môže všetko vyzerať v poriadku a dokonca lákavo, realita môže byť úplne iná a pre obete krutá. Viac o kampani tu

Dve malé dievčatá

Preventívna kampaň „Dve malé dievčatá“ bola pred príchodom na Slovensko úspešná už v 16 európskych krajinách. Slovenská katolícka charita ako hlavný realizátor kampane sa ju snaží rozšíriť medzi ohrozené skupiny  a osloviť čo najväčší počet mladých ľudí.  Ide o krátky animovaný film, ktorý približuje fenomén obchodovania mladých žien na účel sexuálneho vykorisťovania.  Zobrazuje pravdivý príbeh dvoch dievčat, ktoré boli kruto oklamané ľuďmi, ktorých poznali a ktorým verili. K filmu v slovenskom a rómskom jazyku boli vypracované sprievodné edukačné materiály. Viac o kampani tu

SPOLU proti obchodovaniu s ľuďmi /filmový festival/         

Formou filmového festivalu chceme upozorniť širokú aj odbornú verejnosť na jeden z najrýchlejšie rastúcich globálnych zločinov a zároveň jeden z najväčších zdrojov príjmu organizovaného zločinu. Filmy prinášajú pohľad na fatálne dôsledky v živote tých, ktorí sú vykorisťovaní a nesú v sebe priamy a jasný odkaz. Z premietaných filmov zakaždým pripravujeme filmové balíčky, ktoré umožnia jednotlivcom organizovať vlastný filmový event. Viac o festivale tu

STOP obchodovaniu s ľuďmi

V roku 2015 sa k nám na festivale Pohoda pridalo 238 ľudí v kampani STOP obchodovaniu s ľuďmi / STOP Human Trafficking. Všetkým, ktorí sa zapojili, veľmi pekne ďakujeme za to, že sa rozhodli niesť tento message spolu s nami. Nájdite sa tu alebo sa k nám pri ďalšej príležitosti pridajte 🙂

 

Preventívne aktivity a besedy 

V našom tíme veríme, že informovanosť je jedným z najdôležitejších nástrojov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Preto by sme vám radi poskytli možnosť preventívnych aktivít a besied. Tieto aktivity sú určené pre všetky pomáhajúce organizácie, ich pracovníkov, ale i dobrovoľníkov, taktiež pre rôzne cieľové skupiny, ako sú napríklad ľudia bez domova, deti a zamestnanci v centre pre deti a rodinu, odídenci, ľudia s fyzickým alebo psychickým znevýhodnením, pre študentov škôl a pod.

V prípade záujmu o vzdelávanie v téme obchodovanie s ľuďmi nás neváhajte kontaktovať na našom emailovej adrese (stoptrafficking@charita.sk)

Bližšie informácie k preventívnym aktivitám si môžete pozrieť na plagáte.