Rady pred vycestovaním

Od cesty do zahraničia nechceme nikoho odradiť. Chceme len, aby každý vedel ako sa ochrániť pred možnými rizikami.

Odporúčame sa o všetkom pred odchodom informovať na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Linka je v prevádzke v pracovné dni od 8:00 do 20:00. Mimo týchto hodín a počas dní pracovného voľna je k dispozícii záznamník, kde môžete nechať svoje telefónne číslo a pracovníci linky vás budú následne kontaktovať.

Prever si agentúru aj známeho, ktorý Ti prácu ponúka 

Ak ideš do zahraničia pracovať cez agentúru, zisti si:

 • či je agentúra registrovaná a má povolenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zoznam je dostupný na www.upsvar.sk (- Naše registre – Sprostredkovanie zamestnania za úhradu – Aktuálny zoznam)
 • názov, adresu a telefónne číslo budúceho zamestnávateľa, jeho identifikačné číslo a druh činnosti
 • presný popis práce a pracovných podmienok – dĺžku a rozvrh pracovnej doby, výšku mzdy, spôsob a termín vyplácania. Všetko toto by malo byť uvedené v pracovnej zmluve.
 • dobu, na akú sa pracovná zmluva uzatvára
 • presnú adresu tvojho budúceho pracoviska a ubytovania, zabezpečenie stravovania
 • zaistenie pracovného povolenia a zdravotného poistenia
 • výšku odmeny pre agentúru za sprostredkovanie práce

Podpisuj len zmluvu, ktorej rozumieš. Ak je v inom jazyku, daj si ju riadne preložiť!

Ak Ti ponúka prácu niekto z tvojho okolia:

 • dobre si prever každého, kto Ti ponúka prácu v zahraničí a over si všetko, čo Ti je ponúknuté (skontaktuj sa s potenciálnym zamestnávateľom, ľuďmi, ktorí pre neho pracovali,..)
 • nevezmi žiadnu prácu len na základe ústnej dohody
 • zaujímaj sa aj o ďalšie podmienky tvojho pobytu mimo domov /ubytovanie – adresa, cena a spôsob úhrady, voľný čas…

Pred vycestovaním dbaj na nasledovné:

 • skontroluj si platnosť svojho cestovného dokladu – podľa plánovanej dĺžky svojho pobytu, aj podmienok vstupu do krajiny, do ktorej cestuješ. Podmienky vstupu do krajiny kam cestuješ, ako aj krajín, cez ktoré budeš prechádzať, zistíš na stránke Ministerstva zahraničných vecí www.foreign.gov.sk alebo na veľvyslanectve danej krajiny
 • ak je to potrebné, vybav si víza pre danú krajinu na príslušnom veľvyslanectve  (príp. aj tranzitné, ak je treba pri prechode cez územie ďalšej krajiny) a informuj sa, aké formality budeš musieť v danej krajine po príchode vybaviť
 • urob si kópiu svojho cestovného dokladu
 • zisti si telefónne číslo a adresu slovenského veľvyslanectva v krajine, do ktorej cestuješ a nauč sa ich naspamäť
 • zabezpeč si dostatok peňazí (prípadne medzinárodnú platobnú kartu) – aj na prípadnú núdzovú cestu späť. Peniaze si ulož na viacero miest.
 • zabezpeč si čísla na krízové linky v danej zemi a kontakty na pomáhajúce organizácie link
 • o svojom odchode informuj svojich rodičov alebo blízkych a dohodni sa s nimi, v akom čase sa budeš pravidelne ozývať (najlepšie telefonicky) a dohodnite sa na tajnom signále v prípade ohrozenia
 • nechaj svojim blízkym presnú adresu, na ktorej sa budeš zdržiavať, kontakt na zamestnávateľa a fotokópiu pasu.

Za žiadnych okolností nikomu nedávaj svoj pas ani občiansky – a to ani v prípade, že tvoj zamestnávateľ/agentúra potrebuje vybaviť nejaké formality – v tom prípade trvaj na tom, že pôjdeš s nimi

Počas pobytu v zahraničí:

 • pas a ostatné dôležité doklady maj stále pri sebe
 • stratu alebo krádež dokladov nahlás okamžite na polícii a kontaktuj Slovenské veľvyslanectvo v danej krajine – požiadaj o vydanie potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže
 • ak sa ti zdá, že pracovné podmienky sú iné, ako ste sa dohodli a je uvedené v zmluve, kontaktuj agentúru/osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a tiež svojich blízkych/priateľov
 • svojich blízkych pravidelne kontaktuj tak, ako ste sa pred odchodom dohodli –  každú zmenu pobytu či práce im ohlás
 • neprijímaj žiadne dary, nerob si záväzky voči zamestnávateľovi ani nikomu inému
 • všímaj si možné zmeny v správaní zamestnávateľa – snahu o obchádzanie formalít, nátlaky na Teba a pod.
 • aj keď pracuješ načierno, v prípade núdze kontaktuj políciu!
 • ak by si sa stal/a obeťou obchodovania s ľuďmi, máš právo vyhľadať pomoc a kontaktovať políciu aj v prípade, že si bol/a donútená k akýmkoľvek kriminálnym aktivitám (drobné krádeže, falošné doklady, pašovanie drog, ..)! Neváhaj tiež kontaktovať Slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát. Polícia má povinnosť ti pomôcť!

Ďalšie informácie: www.bezpecnecestovanie.iom.sk

 

Hlavnými partnermi  Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.