Zapojené farnosti

V modlitbe za obete obchodovania sa s nami spájajú nasledovné farmosti a spoločenstvá:

6. 2. 2019

ZAKAMENNÉ

Farnosť Zakamenné, Rímskokatolícka cirkev
17:30 Sv. omša, následná adorácia

7. 2. 2019

DOLNÝ KUBÍN

Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
18:00
Sv. omša, po nej adorácia

Prešov – Sekčov

Chrám povýšenia sv. Kríža, Gréckokatolícka cirkev   
18:00  Sv. liturgia
19:00  Modlitby za obete obchodovania s ľuďmi

SVIDNÍK

Chrám Božej Múdrosti, Gréckokatolícka cirkev
9:30   Modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, potom Sv. ruženec
12:00 Sv. liturgia

8. 2. 2019

BRATISLAVA

Kostol sv. Štefana (Kapucínsky kostol)
19:00 Sv. omša, modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, plagát 

BRUSEL

Kostol Sacré Coeur, Slovenská katolícka misia
19:00 Sv. omša

ČIERNY BALOG

Farnosť Čierny balog, Rímskokatolícka cirkev 
17:00  Modlitbové stretnutie, následná adorácia

ČIMHOVÁ

Kostol sv. Imricha
18:00 Modlitba sv. ruženca, sv. omša a adorácia za obete obchodovania s ľuďmi

Prešov – Sídlisko 3

Chrám bl. Hieromučeníka P. P. Gojdiča,  Gréckokatolícka cirkev
17:30  Sv. liturgia
18:15  Modlitby za obete obchodovania s ľuďmi

TRNAVA

Kostol sv. Anny (Uršulínky)
19:00  Modlitebné stretnutie v duchu spirituality Taizé

ŽILINA – RAJEC

8. 2. – 10.2. Trojdnie modlitieb a katechéz o obchodovaní s ľuďmi, viac info – plagát

11. 2. 2019

BECKOV

Kostol sv. Jozefa (Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.)
18:00
 Sv. omša a po nej adorácia do 19:30

15. 2. 2019

Humenné – Pod Sokolejom

Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Rímsko-katolícka farnosť
18:00  Sv. omša na tento úmysel,
Modlitebné stretnutie k sv. Bakhite
Beseda s mladými