Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávanie v školách

pridal: charita | dátum: 20. septembra 2023 | kategória: Aktuality

Vzdelávanie mladých ľudí o problematike obchodovania s ľuďmi je jedným z najdôležitejších aspektov našej práce. Naším hlavným cieľom je im poskytnúť informácie čo robiť pred vycestovaním, na čo si dávať pozor pri podpise pracovnej zmluvy, aké čísla si uložiť alebo zapamätať a v neposlednom rade čo robiť, ak by mali podozrenie, že sa niekto stal obeťou alebo ak by oni nadobudli pocit, že tou obeťou sú sami.

Prevencia je vždy jednoduchšia ako liečenie rán na duši obetí.