Aktuality

Čo máme nové?

Výstava fotografií s príbehmi

pridal: charita | dátum: 17. augusta 2023 | kategória: Aktuality

V rámci 15. roku fungovania nášho projektu sme sa rozhodli pripraviť výstavu päťnástich fotografií. Každá z fotografií nesie so sebou skutočný príbeh obete obchodovania s ľuďmi.

Výstavu sme umiestnili v Klientskom Centre Bratislava na Tomášikovej ulici. Na tomto mieste si denne vybavuje dokumenty mnoho ľudí. Týmto spôsobom sme vám chceli priblížiť osudy naších klientov – obyčajných ľudí a poukázať na túto problematiku.

Obeťou obchodovania sa môže stať každý a tak touto kreatívnou cestou chceme šíriť osvetu, aby ste si vo svojom bežnom živote dávali pozor a zároveň boli aj všímaví voči svojmu okoliu.