Aktuality

Čo máme nové?

V modlitbe za obete obchodovania po 6-ty krát

pridal: charita | dátum: 17. februára 2020 | kategória: Aktuality

8. februára 2020 sme si opäť pripomenuli milióny obetí obchodovania s ľuďmi vo svete a v spoločnej modlitbe prosili aj za našich súčasných, bývalých a zosnulých klientov.

Sme presvedčení, že spoločná modlitba pomáha a premieňa životné cesty a osudy. Taký je príklad konkrétneho človeka:

Janko mal len slabé vyhliadky na dobrú budúcnosť. Nútená práca a zlé zaobchádzanie negatívne ovplyvnili jeho už zhoršený zdravotný stav. Bol odmietaný ako „nezamestnateľný“ a neprijali ho ani na aktivačné práce. Patologické rodinné prostredie ho ťahalo viac naspäť ako dopredu a tak žil sám. Jeho nádej však bola silnejšia a Pán mu postupne zázračne požehnal snúbenicu, dom, rodinu aj prácu.

Ikona a relikvia sv. Bakhity

V tento deň sa obraciame k príkladu sv. Jozefíny Bakhity, ktorá sama bola otrokyňou, ale nebolo v nej ani najmenšej stopy po nenávisti či trpkosti voči tým, ktorí s ňou tak kruto zaobchádzali. Jej srdce bolo plné súcitu a odpustenia. Predaná do otroctva a predsa stále slobodná, je sv. Bakhita svetlom a nádejou pre všetky obete obchodovania, do života ktorých voláme po Božom zásahu.

Do iniciatívy Svätého Otca Františka sa zapája každým rokom prostredníctvom farností, spoločenstiev či jednotlivcov čoraz viac ľudí aj na Slovensku. Tento rok sme k našej modlitbe pozvali aj poslucháčov Rádia Mária, ktoré ju vysielalo práve v Medzinárodný deň povedomia a modlitby za obete obchodovania s ľuďmi t.j. 8. februára.

Modlitba je stále dostupná na tomto linku. Je to záznam z Bratislavy, kde sme sa tento rok modlili komorne v kaplnke sv. Kataríny na Michalskej ul. za prítomnosti ikony a relikvie sv. Bakhity. Spevácky sprievod nám už tradične zabezpečil chrámový zbor Chorus Salvatoris

foto: SKCH