Aktuality

Čo máme nové?

Tréning o migrácii a obchodovaní s ľuďmi v Holandsku

pridal: charita | dátum: 29. marca 2017 | kategória: Aktuality

Od 19. do 25.teho marca sme sa zúčastnili tréningu RENATE (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation) na tému Migrácie a Obchodovania s ľuďmi v Ravensteine, Holandsku. Miestom konania tréningu bol bývalý kláštor rádu Augustiániek , ktoré potom ako sa ich rád počtom výrazne znížil, venovali univerzite Radboud na účely konferencií a podobných podujatí. Krásne vidiecke prostredie týždňovému pobytu dodalo pokojný až kontemplatívny  charakter.

Stretnutia sa zúčastnilo 29 zástupcov zo 16 členských  krajín EÚ a Albánska, sestry rôznych kongregácií a laici angažovaní v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Zastúpené boli organizácie ako Slaves no more, Medaille Trust, Solwodi,  Different and equal, Mary Ward Loreto Foundation a i.

Nadviazali sme tak významné kontakty v zahraničí, ktoré nám vedia asistovať pri návratoch Slovákov – obetí obchodovania zo zahraničia naspäť domov.  V Nemecku, Holandsku, ako aj na Malte a Portugalsku sa celkom často stretávajú s obeťami zo strednej a východnej Európy, preto uvítali náš kontaklt pre prípadnú repatriáciu.

V rámci oficiálneho programu svoje skúsenosti prišli s nami zdieľať najmä ľudia z praxe, vedúci zariadení starajúcich sa obete obchodovania ako aj ľudia pracujúci s utečencami. Medzi prednášajúcimi boli účastné rôzne organizácie a nadácie ako (Hvoquerido, Worlwide, Sisterwork, Porticus, ECPAT, Fier, …)

Tréning  bol otvorený  úvodnou prednáškou na tému encykliky pápeža Františka Laudato si, v ktorej  sa sv. otec prihovára všetkým ľuďom dobrej vôle bez ohľadu na ich  vierovyznanie. Morálne hodnoty totiž majú v sebe zakorenené i ľudia bez náboženského zázemia. Hovorí o ekológii i sociálnej spravodlivosti, ako je to prepojené a ako sa každý človek svojím spôsobom života podieľa na globálnom systéme hriechu, akým je drancovanie krajín tretieho sveta v prospech konzumného spôsobu života západnej civilizácie. Súčasťou tohto mechanizmu sú aj vykorisťujúce praktiky a neľudské podmienky, v akých sú nútení vykonávať  prácu milióny ľudí na svete. Novodobé otroctvo je téma, ktorú pápež František pomenúva veľmi často ako akútny problém tejto doby, preto bolo na mieste našu myseľ v rámci tréningu otvoriť  práve v kontexte tohto textu.

V utorok sme navštívili Haag na pobreží Holandska kde nás privítali zamestnanci centra STEK (City and Church) a predstavili  nám aktivity, ktoré vykonávajú v rámci pomoci utečencom.  V rámci miestneho  ekumenického  projektu integrujúceho  utečencov) majú prepracovanú lokálnu sieť 80 dobrovoľníkov angažovaných v pomoci utečencom, ktorým pomáhajú v rôznych oblastiach ako je právnická pomoc, jazykový kurz, bicyklovanie a i. Zvlášť úspešný je program „Buddies“, v rámci ktorého sú dobrovoľníci špeciálne školení na  to, aby boli „parťákmi“ jeden na jedného utečenca a pomáhali mu „udomácniť sa“ v novom prostredí.

Pre nás veľmi prínosné boli okrem zaujímavých prednášok a workshopov  aj osobné rozhovory s účastníkmi a hosťami, vzájomná výmena skúseností. Bolo zaujímavé počuť s akými problémami sa vo svojej práci  s obeťami potýkajú aj ich príklady dobrej praxe. Videli sme niekoľko zaujímavých videí o prístupe v práci s utečencami, aj o situácii utečencov a tiež obetí obchodovania. S viacerými organizáciami sa otvorili možnosti spolupráce. Zaujímavý bol prístup organizácie CRM, ktorá začala robiť prevenciu prostredníctvom falošných inzerátov na sociálnych sieťach, ktoré majú za cieľ riešiť stranu dopytu po sexuálnych službách maloletých. Takisto bolo pre nás pútavé vypočuť si o  zážitkovom štýle prevencie tzv. Escape van, kde si v malom priestore človek na vlastnej koži môže vyskúšať situáciu, v akej sa ocitne človek, ktorému je zrazu odobraná sloboda a ako ju bude vedieť riešiť.

Prezentovaná metodológia „Safe to Return“ bude prospešná pre náš projekt dobrovoľných návratov, keďže zahŕňa kontakty vo všetkých krajinách sveta… v rámci sociálnej mapy je veľmi dôležité byť v tejto sieti a zdieľať informácie, lebo týmto spôsobom získavame širší obraz o problematike obchodovania s ľuďmi a situácii, v akej sa ocitajú slovenské obete v zahraničí.

Vzhľadom na miesto konania veľa sa hovorilo o miestnej problematike – aktuálnych „trendoch“ v obchodovaní s ľuďmi v Holandsku ako cieľovej krajine. Prevláda tu stále štýl „loverboy“, pri ktorom je dievča/žena zlákaná na romantický vzťah a následne predaná zväčša na prostitúciu. Prekvapujúce je, ako štatistiky dokazujú, že Holandsko je zdrojovou krajinou číslo 1  t.j. najviac odhalených prípadov obchodovania sa týka miestnych obetí.  Zo zahraničných sú to najmä ženy z Nigérie, ktoré do Európy „prúdia“ cez Sicíliu, odkiaľ sú „distribuované“ do celej Európy, vrátane Českej republiky a Poľska. Je to vysoko organizovaný obchod, ktorý na Sicílii rozširuje pôsobenie nigérijskej mafie. Sestra Bibiana pôvodom z Nigérie, prejavila záujem aj o naše preventívne materiály, keďže problém treba akútne riešiť v mieste pôvodu a kampaň Dve malé dievčatá by bolo možné prispôsobiť reáliám Nigérie a použiť na prevenciu celoplošne.

Séria záverečných prednášok nás vrátila do duchovnej témy, tentokrát k procesu odpustenia a teológii oslobodenia. V rámci diskusie sme opäť dospeli k problematike sociálnej zodpovednosti, k zaseknutiu sveta v akomsi „Systéme hriechu“, ktorý vykorisťuje rozvojové krajiny pre konzumný kolotoč stále vyššej spotreby západného sveta.

Účasť na tréningu vnímame ako veľmi pozitívnu skúsenosť. Prednášky, ktoré na ňom odzneli boli pre nás povzdbudením, inšpiráciou, určitým motorom, ktorý nás posunie ďalej v našej priamej práci s obeťami obchodvania a verejnosťou  v oblasti prevencie. Počas tohto týždňa sme vzájomnými rozhovormi, zdieľaniami osvečených praktík vytvorili komunitu pomáhajúcich organizácii, ktorej záleží na zachovaní dôstojnosti a obnovení viery v seba samých v ľudoch, ktorým pomáha. Zaroveň však apeluje na každého človeka tejto globálnej spoločnosti, aby prijal zodpovednosť zakaždodenné rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú kvalitu života tých druhých.