Aktuality

Čo máme nové?

Terénna návšteva vo Švédsku – trestná činnosť súvisiaca s prácou (work-related crimes)

pridal: charita | dátum: 3. novembra 2023 | kategória: Aktuality

Nenahraditeľná skúsenosť našej Aničky:

“Bolo mi cťou zúčastniť sa v dňoch 24.-27. októbra 2023 terénnej návštevy vo Švédsku organizovanej Európskou sieťou pre administratívny prístup na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti ENAA v spolupráci so švédskou políciou. Švédi pozdieľali dobrú prax v multiinštitucionálnej spolupráci a administratívnom prístupe v boji s pracovnou kriminalitou.Priamo v teréne v Norrköpingu sme mali možnosť zúčastniť sa aj samotného výkonu inšpekcie v hoteli, autoservise a spa salóne.

Od roku 2018 deväť švédskych orgánov participuje na vládou uloženej úlohe zameranej na boj proti trestnej činnosti súvisiacej s prácou. Časť činnosti pozostáva z inšpekcií realizovaných v spoločnostiach, kde existuje podozrenie, že zamestnávatelia porušujú pravidlá.

Týmito spolupracujúcimi orgánmi sú: Švédske verejné služby zamestnanosti, Úrad pre pracovné prostredie, Úrad ekonomickej kriminality, Agentúra sociálneho poistenia, Agentúra pre rodovú rovnosť, Migračná agentúra, Národná polícia, Daňový úrad a Prokuratúra.

Prínosom tejto spolupráce je zdieľanie poznatkov a informácií novým spôsobom. Orgány môžu spoločne pristupovať k bezohľadným zamestnávateľom z viacerých uhlov pohľadu a dokážu odhaliť porušenia predpisov v rôznych oblastiach spoločnosti.

Zahraničná pracovná sila je vo Švédsku často predmetom pracovného vykorisťovania, keďže zahraniční zamestnanci sú často v zraniteľnej situácii, napr. preto, že neovládajú jazyk, nepoznajú švédsky systém alebo pravidlá, ktoré sa uplatňujú na švédskom trhu práce.

Medzi obzvlášť zraniteľné odvetvia patria stavebníctvo, reštauračné služby, beauty care, lesný priemysel, autoservis, upratovanie a doprava.”