Aktuality

Čo máme nové?

Spojení v modlitbe s celým svetom za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 12. februára 2015 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita pripravila v nedeľu 8. februára v bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi. Stretnutie bolo súčasťou prvého Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Pápež František ho vyhlásil na tento deň pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Bakhitu, ktorá žila v 19. storočí v Sudáne a odtiaľ bola násilne odvlečená do otroctva. Po vyslobodení sa stala sestrou Kanosiánkou a v roku 2000 bola vyhlásená za svätú.

SKCH už od roku 2008 s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR stojí pri obetiach a podáva im pomocnú ruku a v tento deň sa rozhodla spojiť s celým svetom v modlitbe za viac ako 21 miliónov žien, mužov, dievčat a chlapcov, ktorí sú vystavení utrpeniu tohto novodobého otroctva.

Modlitbové stretnutie sprevádzali spevy Taizé v podaní chrámového zboru Chorus Salvatoris. Po úvodnom príhovore a modlitbe odzneli svedectvá Slovákov, ktorí si prešli trpkou skúsenosťou vykorisťovania. Pri každom osobnom príbehu čítajúci držal zapálené svetlo, ktoré potom položil na jeden z kontinentov na mape. Toto gesto malo zdôrazniť globálnosť problematiky novodobého otroctva a zároveň symbolizovať spojenie s celým svetom v spoločnom úsilí a modlitbe. Nasledovali prosby za samotné obete, ale aj za obchodníkov, predstaviteľov vlád, Cirkev a všetkých nás, aby sme odpovedali na výzvu Svätého otca a čelili rozmáhajúcej sa ľahostajnosti charakteristickej pre dnešnú dobu, aby nikto z nás neodvracal zrak pred utrpením bratov a sestier zbavených slobody a dôstojnosti. Na znak solidarity a bratstva všetci účastníci zapálili sviece.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bola vo Vatikáne vytvorená aj ikona svätej Bakhity, ktorú si mohol každý vo forme modlitebného obrázka vziať domov.

Modlitba k svätej Jozefíne Bakhite
Svätá Jozefína Bakhita, Predali ťa do otroctva, keď si bola ešte dieťa
Musela si znášať nevýslovné utrpenie a bolesť.
Oslobodená z fyzického zotročenia,
Našla si pravé vykúpenie v stretnutí s Kristom a jeho Cirkvou.
Svätá Bakhita, pomôž všetkým,
ktorí sú držaní v otroctve;
Prihovor sa za nich u Boha
Aby mohli byť prepustení
Z reťazí svojich väzniteľov
Na Tvoj príhovor nech Pán vyslobodí všetkých otrokov. 
Prines útechu tým, ktorých sa podarilo vyslobodiť
A daj im dôveru, aby sa utiekali k Tvojej nádeji.
Pomôž všetkým zachráneným obetiam nájsť uzdravenie zo svojich zranení
Prosíme ťa o modlitby a príhovory
za tých, čo sú zotročení medzi nami. Amen.