Aktuality

Čo máme nové?

Od 1. septembra prevádzkujeme Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

pridal: charita | dátum: 6. septembra 2018 | kategória: Aktuality

Slovenská katolícka charita v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi poskytuje starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi už 10 rokov. Prevádzkou telefonickej linky 0800 800 818 tak preberá na seba ďalšiu dôležitú úlohu jednak v oblasti prevencie ale aj pri práci s ľuďmi, s ktorými bolo obchodované. 

Hlavnou úlohou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je poskytovať pomoc a informácie hneď v prvom kontakte s osobami, ktoré sa dostali alebo sa mohli dostať do takejto rizikovej situácie. Pri identifikácii a pomoci v takýchto prípadoch linka pomoci sprostredkuje kontakt na organizácie poskytujúce odbornú pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

Služby linky pomoci sú ďalej zamerané na prevenciu a elimináciu rizík spojených s prácou v zahraničí. Operátori volajúcich upozorňujú na nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi. Linka zároveň slúži aj ako nástroj prevencie rizík spojených s pracovnou migráciou a nechránenou prácou zraniteľných skupín obyvateľstva.

Hlavné aktivity linky pomoci sú:

  • Prvý kontakt s potenciálnymi obeťami obchodovania s ľuďmi,
  • Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi,
  • Odborné poradenstvo v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
  • Pomoc inštitúciám a organizáciám pri identifikácii prípadov obchodovania s ľuďmi a v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa problematiky obchodovania s ľuďmi,
  • Poskytovanie informácií o možnostiach pomoci v rámci programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
  • Poradenstvo a overovanie agentúr sprostredkujúcich prácu v zahraničí,
  • Sprostredkovanie relevantných kontaktov a dostupných informácií v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
  • Evidovanie poskytovaných služieb poradenstva, pomoci a informácií.

Prevádzkové hodiny:

  • pracovné dni – telefonické konzultácie od 08.00 do 20.00
  • Mimo týchto prevádzkových hodín je zabezpečený nepretržitý monitoring prichádzajúcich hovorov prostredníctvom záznamníka, kde má volajúci možnosť zanechať odkaz.

Hlavnými partnermi linky pomoci sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.