Aktuality

Čo máme nové?

OBETE OBCHODOVANIA – prichádzajú o ľudskú dôstojnosť a môžu skončiť na ulici

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2021 | kategória: Príbehy

Už takmer 100 rokov pôsobí Slovenská katolícka charita (SKCH) v pomoci slabým, chudobným, chorým a ľuďom na okraji a len posledných 13 rokov sa účinne venuje aj tým, ktorí zažili zneužívanie najhrubšieho zrna a stali sa obeťami moderného otroctva. Za ten čas pomohla vyše 122 obetiam sexuálneho zneužívania, núteného žobrania, nútených prác a nútených sobášov a mnohých z nich sa jej podarilo aj úspešne navrátiť do spoločnosti. Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.) je príležitosť pripomenúť si niektorý z príbehov, kedy úspešný zásah spoločnosti pomohol obeti, ale aj riziká, ktoré ohrozujú našich najslabších.

Globálne sú obeťami obchodovania s ľuďmi najčastejšie ženy a deti, ktoré sú nútené k prostitúcií, no realitou posledných rokov na Slovensku sú najmä muži identifikovaní ako obete nútenej práce a núteného žobrania. Tí tvoria aj väčšinu obetí zaradených do programu pomoci obetiam, ktorého gestorom je MV SR a realizátorom SKCH.

Našli ho na autobusovej zastávke

„Gregora nám referovala zahraničná inštitúcia v ČR v januári 2021. V tom čase býval na autobusovej zastávke. Prežíval v ľahkom oblečení, ktoré nezodpovedalo ročnému obdobiu, a jedol iba to, čo mu priniesli ľudia. Nemal pri sebe žiadne osobné veci, peniaze ani doklady. Nemal ani štátne občianstvo a už vôbec nie trvalý pobyt a zdravotné poistenie. Vzniklo však podozrenie, že bol dlhé roky pracovne vykorisťovaný. V spolupráci s miestnymi inštitúciami sme zorganizovali jeho návrat na Slovensko a ako potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi sme ho zaradili do programu, prostredníctvom ktorého získal bezpečné ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a boli mu zabezpečené základné životné potreby,“ opisuje situáciu jedného z integrovaných klientov Jana Ursiny, manažérka charitného projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

S pomocou pracovníkov SKCH Gregor nadobudol štátne občianstvo, občiansky preukaz, zdravotné poistenie a bol mu priznaný dôchodok. Pomohli mu získať načúvací prístroj, vďaka ktorému výrazne lepšie komunikoval. Bol zaradený do pracovnej integrácie. Rád pracoval na revitalizácii charitnej záhrady, prospieval a pracovníkom SKCH sa dokonca podarilo spojiť ho s rodinou, ktorú nevidel vyše 40 rokov.

„Boli sme svedkami veľmi dojímavého stretnutia s jeho sestrou, a to bolo niečo krásne a myslím, že aj výrazne pomohlo v procese Gregorovho uzdravovania z toho, čím si prešiel. Gregor si na nové prostredie rýchlo zvykol a každý deň nás zahŕňal dobrou náladou a humorom. Napriek vysokému veku – mal vyše 70 rokov, a ťažkej životnej situácii, bol vždy dobre naladený a pracovitý. Práca ho liečila, pomáhala mu zabudnúť na ťažkosti z minulosti a zlé zaobchádzanie počas vykorisťovania. Momentálne je už v zariadení, kde môže dôstojne prežiť jeseň života.“

Bez pomoci vedie skúsenosť s otroctvom na ulicu

„Nemôžeme niekoho na ulici len tak odsúdiť, tobôž nie, keď nevieme, aký príbeh ho sem doviedol. To je skúsenosť, ktorú mám vďaka práci v Charite,“ 

hovorí Jana Ursiny z projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Obete zobchodovania sa podľa nej ťažko identifikujú a ak im nie je poskytnutá pomoc, môžu splývať s inými skupinami ľudí v núdzi. 

„Obete často pochádzajú zo zraniteľného, chudobného alebo marginalizovaného prostredia a prax ukazuje, že sú aj medzi ľuďmi bez domova. Skúsenosť s otroctvom má doživotné následky a obeť môže doviesť až na ulicu, nehovoriac o obetiach núteného žobrania, ktoré sú priamo zneužívané na získavanie profitu z tejto skupiny obyvateľstva,“ vysvetľuje.

Aby bola pomoc obetiam účinná a adresná, organizuje SKCH vzdelávanie sociálnych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi najviac ohrozenými rizikom zobchodovania. Ako hovorí, je dôležité, aby si aj širšia spoločnosť uvedomovala riziká, ktoré hrozia najzraniteľnejším.

„Učíme ich spoznávať, čo je obchodovanie s ľuďmi, aké sú jeho formy a indikátory, čo im uľahčí identifikáciu obetí a poskytnutie následnej pomoci. Rovnako organizujeme aj besedy na školách, v centrách pre deti a rodinu, útulkoch pre ľudí bez domova, krízových centrách pre ženy v núdzi, v rómskych a iných komunitách, ktoré obchodníci s ľuďmi lákajú najčastejšie. Jednoducho, dávame spoločnosti nástroje k tomu, aby vedela identifikovať tento fenomén, privolať pomoc a obeť včas vyslobodiť, a rovnako informujeme zraniteľných ľudí, aby boli opatrní, najmä pri reagovaní na lákavú pracovnú ponuku,“ uzatvára pracovníčka Charity.

Tento rok SKCH spustila aj kampaň Nie si na predaj, v ktorej vystúpili Petra Polnišová a známy raper EGO.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, ktorú prevádzkuje SKCH, slúži na poskytnutie pomoci obetiam obchodovania, nahlásenie podozrenia z obchodovania s ľuďmi, ale aj ako preventívny nástroj, kde môžete požiadať o rady a informácie napr. pred vycestovaním do zahraničia. 

Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak telekom a.s.