Aktuality

Čo máme nové?

Nenechajú sa zotročiť

pridal: charita | dátum: 10. júla 2019 | kategória: Aktuality

Koncom minulého roka sme začali prácu na preventívnej kampani  „Nenechaj sa zotročiť“ , ktorá mala za cieľ osloviť a podchytiť potenciálne obete obchodovania s ľuďmi spomedzi marginalizovaných skupín, ktoré patria medzi tie najzraniteľnejšie.  Túto potrebu sme videli aj vzhľadom na profil obetí, ktoré máme aktuálne v starostlivosti.

ZRANITEĽNÉ SKUPINY

Obchodovanie s ľuďmi sa v posledných rokoch týka vo zvýšenej miere najmä chudobnejších regiónov južného a východného Slovenska. Tieto trpia v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí a výrazne zasahuje práve rómske komunity. Aj Brusel na túto tému apeluje a na platforme neziskových organizácií pri EU komisii sa v súvislosti krajinami strednej a východnej Európy opakovane objavuje problematika obchodovania s ľuďmi pochádzajúcimi z marginalizovaných skupín rómskeho etnika. Napriek tomu, že sa obchodovanie s ľuďmi čoraz viac odhaľuje aj v rámci domovskej krajiny, stále top krajinou, v ktorej končí väčšina identifikovaných obetí zo Slovenska je popri iných štátoch západnej Európy Veľká Británia.  Aj preto Ministerstvo vnútra VB prostredníctvom Britskej ambasády na Slovensku a Ministerstvo vnútra SR podporili prevenciu u týchto skupín.

CHARITA V TERÉNE 

Sr. Bohumila a Ivan v akcii

Našou ambíciou bolo zvýšiť povedomie o ohrození u týchto zraniteľných skupín, ako aj identifikácia potenciálnych obetí a sieťovanie s miestnymi organizáciami a terénnymi sociálnymi pracovníkmi. Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich s marginalizovanými skupinami sme cielene rozšírili o účasť vybraných členov rómskej komunity, aby sa preventívne informácie šírili čo najefektívnejšie.

Účastníci vzdelávania mali možnosť počuť a vo filmoch vidieť, čo obete prežívajú, že sú to konkrétni ľudia, ktorým sa dá pomôcť aj ako. Tiež mali možnosť spoznať praktiky „obchodníkov“ – mohli nabrať odvahu prestať ich „tolerovať“ v obci, komunite, regióne.“  (sr.  Bohumila)

Vybranými lokalitami boli tie, kde existujú siete pre spoluprácu, na ktoré bolo možné v spolupráci nadviazať: Orechov dvor, Šarišské Jastrabie, Lučenec, Spišská Nová Ves, Jelšava,  Muráň, Lipany, Pavlovce nad Uhom, Stropkov, Sečovce, Brezno,  Zborov, Jarovnice

Vzdelávania sa zúčastnilo vyše 350 ľudí. Jeho hlavným zámerom bola prevencia obchodovania s ľuďmi a jeho obsah bol prispôsobený vždy lokálnemu modusu operandi a cieľovej skupine, k čomu boli adekvátne zvolené filmy a aktivity. Lektori využívali skúsenosti priamo z praxe, kde prichádzajú do kontaktu s prípadmi obchodovania s ľuďmi a tak vedeli poskytnúť mnoho praktických rád, ktoré môžu účastníci ďalej zdieľať a uplatniť v praxi. Súčasťou bolo tiež informovanie o Národnej linke pomoci obetiam obchodovania a Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.*

„Dôležité bolo priniesť ľuďom z ohrozených skupín obyvateľstva svedectvo tých, ktorí peklom „obchodu s ľuďmi“ sami prešli, ale dokázali sa aj po rokoch „zotročenia“ vrátiť do normálneho života a reintegrovať sa. To bol podľa mňa pre všetkých zúčastnených asi najlepší príklad a zároveň aj najviac odstrašujúci. (Ivan Scholtz)

PREVENCIA V ONLINE SVETE

Do online kampane s nami išla skupina Gipsy Čáve, rapper Ego či spevák Ricco.  Videoklip k piesni Dávaj si pozor bráško ! ilustruje častý spôsob a priebeh verbovania obetí obchodovania s ľuďmi, natáčal sa v Plaveckom štvrtku a účinkujú v ňom priamo aj ľudia z miestnej komunity. Za prvý mesiac mala vyše 100 000 zhliadnutí . Ego a Ricco sa stotožnili s potrebou upozorniť na tento pálčivý problém a veríme, že ich príspevky dokážu osloviť mladých ľudí, ktorí sa môžu práve v lete chystať za prácou do zahraničia, aby boli opatrní.

     

JAROVNICE POKRAČOVALI V PREVENTÍVNYCH BESEDÁCH

21 účastníkov nášho vzdelávania v Jarovniciach ďalej odovzdávali získané informácie formou preventívnych besied a s použitím našich materiálov ďalším svojim známym, priateľom či susedom. Prostredníctvom týchto šikovných miestnych mladých ľudí bolo dovzdelaných ďalších vyše 150 účastníkov, o priebehu 12-tich stretnutí nám podrobne reportovali. Z nich sme sa dozvedeli, že účastníkov oslovili najmä emotívne príbehy týkajúce sa rodín – najviac im krutú realitu priblížili filmy, z ktorých snáď u všetkých rezonoval film o chlapcovi Niku, ktorý píše zo zahraničia svojej matke list alebo príbeh inej matky, ktorá odišla od detí za prácou do zahraničia (film 0800 800 818). Dokonca niektorí z prítomných zdieľali vlastnú skúsenosť alebo niekoho z rodiny, kto prešiel niečím podobným ako odznelo v rámci preventívnej besedy.  Aj preto hodnotíme túto celú akciu ako dôležitú a naďalej potrebnú, aby sa odovzdané informácie šírili ďalej a pôsobili v podobných prípadoch preventívne.

*Gestorom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky