Aktuality

Čo máme nové?

Deti ohrozuje nový fenomén: online sexuálne zneužívanie

pridal: charita | dátum: 30. júna 2017 | kategória: Aktuality

Živý prenos sexuálneho zneužívania cez webkameru či mobil. Aj na to dnes mnohí páchatelia využívajú nové technológie a ubližujú tým najmenším – deťom.

Mobilné telefóny dnes poskytujú stále nové a vyvíjajúce sa nástroje, ktoré umožňujú páchateľom sexuálne zneužívať dieťa.Tí využívajú na vyhľadanie, zlákanie a donútenie dieťaťa k sexuálnej aktivite najrôznejšie aplikácie. Experti hovoria o desiatkach tisícov detských obetí po celom svete – a ich počet stále rastie.

Prepojenie páchateľa a obetí

Obeťami online sexuálneho zneužívania sa môžu stať chlapci i dievčatá, a to od celkom nízkeho veku až po adolescentov. Obete  pochádzajú z najrozmanitejšieho sociálno-ekonomického prostredia.

Proces sexuálneho zločinu obvykle začína získaním prístupu páchateľa k potenciálnej obeti, páchateľ využíva psychickú manipuláciu a nátlak. Dieťa postupne vydiera a láka na sexuálne vykorisťovanie. Páchateľ sa následne spojí s platiacim klientom, ktorý má o dieťa záujem. Tak začína vykorisťovanie na komerčné účely.

„Prvý typ páchateľa koná sám, zdieľa prijatý obsah a zameriava sa na ženy. Druhý  typ je obvykle členom organizovanej kriminálnej skupiny a preferuje mužské obete.“

Páchatelia dokážu riadiť vykorisťovanie detí z akéhokoľvek miesta na svete, pričom zneužívanie sa odohráva v súkromných obydliach, internetových kaviarňach i uzavretých kyberpriestoroch.

Kroky už začal aj Europol

Nový a rýchle narastajúci fenomén si všimol aj európsky policajný úrad Europol. Ten spustil kampaň upozorňujúcu na nárast online vydierania zameraného na deti.

Europol informuje, že obeťami sexuálneho vydierania sa stávajú už deti vo veku 7 rokov. Páchatelia sa často zameriavajú na deti, ktoré už v minulosti na internete zverejnili svoje sexuálne podfarbené fotografie. Následne sa od nich snažia získať viac kompromitujúceho materiálu, aby ich mohli vydierať s úmyslom finančného zisku.

Dva typy páchateľov

Najnovší report odhaľuje dva profily páchateľov: jedni, ktorí operujú s cieľom sexuálneho uspokojenia zatiaľ čo druhí za účelom finančného zisku. Prvý typ páchateľa koná sám, zdieľa prijatý obsah a zameriava sa na ženy. Druhý  typ je obvykle členom organizovanej kriminálnej skupiny a preferuje mužské obete.

„Na svete využíva digitálne prostredie na komunikáciu a budovanie vzťahov stále viac detí, preto treba brať do úvahy, že internet sa stáva prirodzenou súčasťou ich rozvoja,“ hovorí Steven Wilson, ktorý stojí na čele Európskeho strediska pre boj proti počítačovej kriminalite Europolu.

„Je našou kolektívnou zodpovednosťou upozorňovať deti a mladých ľudí na hrozby s tým spojené a chrániť ich, čiže umožniť im v online priestore čo možno najbezpečnejší pohyb,“ dodáva Wilson.