Aktuality

Čo máme nové?

Modlitbová reťaz za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 11. marca 2021 | kategória: Aktuality

8. FEBRUÁRA, v deň sviatku SV. BAKHITY – patrónky obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj v priebehu mesiaca február, sa aj zamestnanci a dobrovoľníci Gréckokatolíckej charity Prešov so svojimi rodinami zjednotili v spoločnej modlitbe za obete novodobého otroctva.

Hoci stretnutie v chrámoch nebolo možné, sila modlitby vie prekročiť hranice obmedzení. Na diaľku vo svojich domácnostiach na tento úmysel vytvorili modlitebnú reťaz. Do modlitieb sa ako každoročne zapojili aj prijímateľky a  pracovníčky Domu sv. Faustíny vo Svidníku – domova na polceste pre ženy v núdzi. Vedúca zariadenia Helena Paňková opisuje tohtoročné modlitby takto:  „Modlitby sme doteraz mali v chráme. Keďže to tentokrát nebolo možné, urobili sme si oltárik v spoločenskej miestnosti. Všetky, či už pracovníčky alebo prijímateľky sa veľmi rady zúčastňujeme modlitieb za obete obchodovania. Všimla som si, že naše dievčatá sú veľmi citlivé na potreby iných, keď prežívajú rôzne trápenia a choroby.

Šiesti dobrovoľníci z Farskej charity Okružná sa so svojimi rodinnými príslušníkmi spoločne pripojili k modlitbám, ktoré v deň sviatku patrónky obetí obchodovania odvysielalo Rádio Lumen. Deti charitných dobrovoľníkov a zamestnancov zase potešil obrázok sv. Bakhity, ktorý si mohli vymaľovať. Starší z nich sa zapojili do maľovanej súťaže.

V starostlivosti Gréckokatolíckej charity Prešov sú tiež obete obchodovania. Vnímajú, že mnohí z nich sú veľmi ľahkou korisťou pre obchodníkov.

„Prosíme preto aj naďalej o modlitby za nich, aby sme im vedeli správne pomôcť v ich zložitej situácii.“

Odpovedať na výzvu pápeža Františka a pomodliť sa k sv. Bakhite môže každý kedykoľvek aj doma. Pretože obchodovanie s ľuďmi sa dotýka nás všetkých a nevyhýba sa ani Slovensku.