Aktuality

Čo máme nové?

Móda a/ako odpad je za nami. Takýto výťažok sa nám vďaka vám podarilo vyzbierať

pridal: charita | dátum: 28. augusta 2017 | kategória: Aktuality

Benefičné podujatie opäť skĺbilo výbornú atmosféru a pomoc tým, ktorí mali v živote menej šťastia.

Milí podporovatelia,

akcia Móda a/ako odpad je za nami, a to opäť s výbornou atmosférou a krásnym výťažkom! Celkovo sa nám s vašou pomocou podarilo pre obete obchodovania vyzbierať dohromady presne 1175, 99 eur a 5 libier! Srdečne vám ďakujeme!

Odkiaľ pochádza celá suma?

  • Benefičná dražba: 293 eur
  • Oblečenie a doplnky: 506,82 eur
  • Občerstvenie a bazový sirup: 245,17 eur
  • Výrobky dielní pracovnej terapie v zariadeniach s obeťami obchodovania: 131 eur

Na čo bude výťažok použitý?

Do Skladu solidarity, odkiaľ časť oblečenia prezentovaná na akcii pochádzala, poputuje 145 eur.

Väčšia časť výťažku – 900 eur, sa prerozdelí zariadeniam, ktoré sa starajú o obete obchodovania. Rovnaký diel dostanú všetky, ktoré boli zastúpené na akcii. Pôjde predovšetkým o materiálne vybavenie dielní pracovnej terapie, kde môžu klienti svoje pracovné návyky ďalej udržiavať a rozvíjať.