Aktuality

Čo máme nové?

Krstili sme :)

pridal: charita | dátum: 16. októbra 2018 | kategória: Aktuality

Všetko sa začalo 31. mája tohto roku slávnosťou Božieho tela, ktorá bola spojená so slávnostnou procesiou. Naši klienti – traja mladí chlapci pomohli strážiť jeden z oltárov, umiestnený pred Slovenskou katolíckou charitou. Charita sídli na Kapitulskej ulici v blízkosti Dómu sv. Martina, ktorého správcom je momentálne otec Peter Slepčan.

Krátko po slávnosti Božieho tela sa nám chlapci zdôverili, že nie sú pokrstení a že sa túžia dať pokrstiť.

Jeden z chlapcov sa začal zaujímať, čo je to tá „päťdesiatka“ (ruženec) a že by to chcel vidieť, pretože bol presvedčený, že ruženec sa modlí inak. Na ruženec s vystavenou sviatosťou oltárnou, ktorý sa modlieva v Dóme každý večer v týždni o 19-tej, odvtedy chodieva pravidelne aj so svojimi priateľmi.

Raz v týždni chlapci aktívne pomáhajú upratovať katedrálu, či ochotne vykonávajú iné pomocné práce. Pravidelne sa zúčastňujú nedeľnej sv. omše o 12.00, po skončení ktorej túžia vrátiť sa ku kázni a pozdieľať sa o tom, čo počuli. Počas víkendu zvyknú zájsť do Lurdskej jaskynky na Hlbokej ceste alebo kaplnky Sv. Alžbety v charite, kde pred modlitbou ruženca vyslovujú svoje úmysly, za ktoré sa chcú modliť.

Zásluhou a prístupom otca Petra Slepčana a diakona Lukáša Fila sa takto naši klienti začali prirodzene integrovať do života farnosti, čoho súčasťou bola aj intenzívna príprava na krst, prispôsobená potrebám a podmienkam tejto konkrétnej skupinky.

Chlapci brali stretnutia veľmi zodpovedne a usilovne sa snažili plniť uložené úlohy.

Všetko vyvrchlilo 13.10.2018, kedy sa uskutočnila slávnosť prijatia sviatostného krstu, birmovky a prvého svätého prijímania spojená so sv. omšou sprevádzanou prekrásnou organovou hudbou v podaní bratov Gabčovcov.

Na slávnosti sa zúčastnili aj farníčky a farníci Dómu Sv. Martina, ktorí svojím otvoreným a priateľským prístupom umožňujú chlapcom, bývalým klientom detského domova, zažiť spoločenstvo a prijímajúce prostredie, ktoré sú pre nich tak vzácne. Spolu s nimi sme po sv. omši pokračovali slávnostnou večerou.