Aktuality

Čo máme nové?

Keď ľahostajnosť zabíja

pridal: charita | dátum: 16. marca 2018 | kategória: Aktuality

BRATISLAVA, 16. marec 2018. Organizácia Unchosen – Films Against Slavery vyhlásila včera vo večerných hodinách výsledky súťaže krátkometrážnych filmov na tému moderného otroctva. V kategórii „Najlepší medzinárodný film o novodobom otroctve“ vyhral film Slovenskej katolíckej charity, IVAN.

Film je autentickou výpoveďou Ivana, človeka, ktorý bol obeťou moderného otroctva. Po vyslobodení v Slovinsku prišiel Ivan na Slovenskú katolícku charitu, kde požiadal o pomoc. Bol zaradený do programu na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorý rieši preventívne aktivity a reintegráciu ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania a boli zneužívaní na nútenú prácu, žobranie, prostitúciu, domáce otroctvo či nútené sobáše. Ľahostajnosť okolia ľudí, ktorí Ivana zneužívali ako domáceho otroka, prispela k tomu, že po necelých dvoch rokoch po vyslobodení, Ivan na následky týrania a nútenej práce zomiera vo veku 48 rokov, 7. februára 2016 – v predvečer sviatku patrónky obetí obchodovania s ľuďmi, sv. Bakhity.

„Veľmi sa tomuto oceneniu tešíme a vieme, že Ivan by bol rád, že sa mu dostalo takéto zadosťučinenie po tom, ako v jeho prípade nebol páchateľ odsúdený. Za realizáciu filmu ďakujeme režisérovi Jánovi Husárovi“ hovorí Jana Urbanová, Koordinátorka preventívnych aktivít projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi (Slovenská katolícka charita).

Vo svete je viac ako 45 miliónov obetí moderného otroctva. Informovanosť, osveta a vnímavosť voči svojmu okoliu dáva nádej v spoločné STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Ocenený film si môžete pozrieť tu