Aktuality

Čo máme nové?

Filmový festival o novodobých otrokoch zažila už aj Banská Bystrica

pridal: charita | dátum: 27. októbra 2016 | kategória: Aktuality

Filmový festival o multimiliónovom zločineckom priemysle sme po predošlých dvoch úspešných ročníkoch v Bratislave a Košiciach priniesli do Banskej Bystrici, ktorej región patrí k oblastiam s najvyšším počtom prípadov obchodovania s ľuďmi. Konal sa v piatok 21. októbra v Záhrade – Centre nezávislej kultúry. Aj tento rok sme chceli októbrovým termínom festivalu upriamiť pozornosť na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.) a poukázať na takmer 21 miliónov ľudí, ktorým je na svete odopretá sloboda.

Napriek ťaživému obsahu z filmov, fotiek, diskusii presvitalo svetlo nádeje, pomoci a vzoprenia sa tomuto negatívnemu javu, či už vo filme na Na Boží obraz – v obraze cirkvi zohrávajúcej dôležitú úlohu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi alebo prostredníctvom fotografií doprevádzanými vlastnými slovami vyslobodených obetí – odráža sa v nich nádej na nový život, ale aj v diskusii s pracovníkmi aktívne pomáhajúcimi obetiam obchodovania, ktorí smutné príbehy klientov vyvážili svojou zanietenosťou s týmto problémom bojovať a zdieľať vlastné skúsenosti, aby sa tieto informácie mohli šíriť a potenciálne obete chrániť. Svojou účasťou Banskobystričania dali najavo, že nad týmto problémom nechcú len mávnuť rukou s komentárom, že sa nás to netýka a nič v tom nezmôžeme, ale že majú záujem sa o tom dozvedieť viac. Pretože informovanosťou to začína, zdieľaním informácií to pokračuje a ochranou potenciálnych obetí to napĺňa svoj cieľ.

Tento ročník bol zameraný zvlášť na príbehy obetí – Slovákov, ktorí sa stali korisťou obchodníkov, ako aj hodnotu každého ľudského života bez rozdielu. Filmy verne ilustrovali dôsledky vykorisťovania na život obetí ako aj problémy spojené so znovuzískaním ich vlastnej hodnoty a dôstojnosti. Prostredníctvom filmov, fotiek, diskusií sme chceli priblížiť ich osudy, životy, sny…

V doobedňajších hodinách bol program určený dospievajúcim študentom a v rámci neho sme si priblížili problematiku obchodovania s ľuďmi na lokálnej i globálenj úrovni. Zúčastnilo sa ho približne 85 študentov a zastúpené boli : Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Detský domov Banská Bystrica – Svetluška, Spojená odborná škola podnikania a Stredná zdravotnícka škola. Prostredníctvom filmov, prezentácií, aj interaktívnou besedou im boli vysvetlené fakty a mýty o obchodovaní s ľuďmi a jeho jednotlivé formy novodobého otroctva. Pripravili sme si pre nich zaujímavý kvíz a interaktívne workshopy, pri ktorých sa vystriedali kolegovia Slovenskej katolíckej charity. Po dvoch rokoch sme obnovili tému obchodovania s ľuďmi v módnom priemysle, keď sme mladých ľudí upozornili na fenomén nútenej práce a detskej práce využívanej v textilných a obuvných fabrikách v rámci svetových módnych reťazcov. „Ide o nedostatočnú transparentnosť veľkých obchodných značiek, najmä pokiaľ ide o informácie o pôvode ich tovaru. Len málo spoločností podáva tieto informácie a niektoré firmy to ani sami nevedia. Na tejto ceste od pestovania bavlny, cez tkanie, až po vykladanie výrobkov na regály v obchodných centrách, je veľká pravdepodobnosť, že mohlo dôjsť k obchodovaniu s ľuďmi. Ako konzumenti máme právo na informácie, tak sa pýtajme odkiaľ je práve ten náš tovar. Obchodné značky nás nechcú stratiť, začnú sa znepokojovať. Spoločným úsilím môžeme obchod s ľuďmi zastaviť!“ pred dvomi rokmi týmito slovami zavŕšila festival Jantine Wermuller von Elgg z organizácie STOP THE TRAFFIK. Tento rok sme tieto informácie dolnili o kampaň VYBER SI, do ktorej sa žiaci mohli aktívne zapojiť cez prestávku tak, že sa fotili pred pripravenou fotostenou s bublinami obsahujúcimi rôzne výroky a heslá, s ktorými sa stotožnili a boli viazané na rozumnú spotrebu a uvedomovanie si dôležitosti vlastného postoja ku globálnym témam – to, ako každý môže začať od seba a začať meniť veci na lokálnej úrovni.

Na záver boli študenti v rámci prevencie poučení o rizikách a odporúčaniach pri cestovaní za prácou do zahraničia, čo doplnil Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality MVSR, prezentáciou kampane Anjeli strážni.

O 17:00 bol program otvorený pre širokú verejnosť. Festival okrem krátkometrážnych filmov zahraničnej produkcie ponúkol v premiére dva nové slovenské filmy: za prítomnosti autorky Ivice Kúšikovej dokumentárny film „Na Boží obraz“, ktorý reflektuje problematiku obchodovania s ľuďmi v regióne V4 a stretol sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. A potom emotívnu snímku „IVAN“, ktorá je posledným zbohom jedného z našich klientov – obetí obchodovania s ľuďmi. Záverečné svedectvo nášho klienta Ivana nafilmované dva mesiace pred jeho smrťou ráno vzal celkom študentom smiech z úst a na večernom programe vyvolal záverečný potlesk.

Ako je už zvykom, na festivale bol priestor aj na diskusiu, a to s prizvanými odborníkmi zo Slovenska i zahraničia. Špeciálnym hosťom bol tento rok Mike Emberson, šéf zariadenia pre obete obchodovania Medaille Trust vo Veľkej Británii, ktorému sú dobre známe prípady Slovákov odchádzajúcich do Veľkej Británie UK za prácou, ktorí bývajú podvedení a končia v rukách obchodníkov. Zahraničný hosť školákov upútal, ako aj večer verejnosť, svojimi dlhoročnými skúsenosťami v oblasti pomoci obetiam obchodovania, príbehmi obetí i odsúdenia páchateľov. Svoje skúsenosti podložil fotografiami z miest činu a popísal odhalenia týchto praktík, prezradil veľa o práci britskej polície a uistil, že obrátiť sa na políciu je správny krok, ak sa človek v Británii ocitne v situácii, kde ho vykorisťujú. Totiž, ako vysvetlil, obete sú často zastrašované, že ak skontaktujú políciu, budú mať ako prvé problém kvôli ilegálnemu pobytu či práci na čierno, avšak britská polícia je povinná pomôcť každému, kto o pomoc v tejto situácii požiada.

Tému obchodovania priblížili tiež originálne sprievodné akcie: výstava fotografií Tonyho Friča pod názvom „Life after Trafficking – Život po vyslobodení“ zachytáva spomienky a realitu obetí obchodovania po ich návrate na Slovensko. Na festivale prebehla ich vernisáž.

Pri vstupe do priestorov kaviarne mali návštevníci možnosť si pozrieť celoslovenskú kampaň určenú na zvyšovanie povedomia o obchodovaní s ľuďmi „GIFT box Slovakia – Ľudia nie sú na predaj“, unikátnu „darčekovú krabicu“, ktorá predstavuje spôsob, akým obchodníci lákajú svoje obete – najčastejšie falošnými sľubmi o lepšej budúcnosti. Žiaľ, pre daždivé počasie nebolo možné ju postaviť kompletne a umiestniť na voľné priestranstvo, kde by jej forma lepšie vynikla.

Avšak tí, čo do nej nakukli, zistili, aké príbehy na vnútorných stenách ukrýva, a síce príbehy oklamaných obetí, ktoré sa nechali zlákať sľubmi a heslami o dobrej práci a lepšom živote v zahraničí, ktoré slúžia na upútanie pozornosti, avšak zostávajú len na povrchu.

Pre zájemcov o zorganizovanie vlastného filmového eventu sme mali k dispozícii DVD s filmami a rôzne informačné materiály pre hlbšie preniknutie do problematiky obchodu s ľuďmi, ktoré pomôžu event pripraviť a realizovať. Okrem toho k dispozícii boli tiež materiály kampane „Dve malé dievčatá”, ktorá sa zameriava najmä na mladé ženy – potenciálne obete. Formou animovaného filmu a sprievodnou príručkou sa snaží upozorniť na možné riziká spojené s cestovaním do zahraničia.

Podujatie ponúklo návštevníkom aj možnosť podporiť jedno zo zariadení bezpečného bývania pre obete obchodovania prostredníctvom dobrovoľného príspevku na ručne vyrobené kabelky, vankúšiky či iné dekoračné predmety. Predmety prezentovala pani Helena Paňková z Gréckokatolíckej charity, riaditeľka daného zariadenia.

Celkovo registrovaných účastníkov bolo 45, no prišlo ich viac, sála sa plnila priebežne. Fotky rozmiestnené na stenách, prezentačné materiály a vystavené výrobky zariadenia pre naše klientky – obete obchodovania, či doliehajúce hlasy z filmov upútal aj návštevníkov kaviarne. Napriek ťažkým témam sa tento ročník vďaka sympatickému priestoru Záhrady niesol v príjemnej až rodinnej atmosfére, za záves oddeľujúci kaviareň od podujatia nakukovali i miestni hostia a pod závesom sa hrali a iný program si nevšímali malé deti.

Po skončení programu a jeho náročnej až vyčerpávajúcej náplni boli návštevníci festivalu pozvaní do kaviarne k neformálnemu networkingu a spoločnej reflexii zážitkov z podujatia pri malom občerstvení. Mali tiež príležitosť na ďalší rozhovor s hosťami festivalu. Ich záujem i samotná účasť je dôkazom prelomenia ľahostajnosti a pokračovaním napĺňania odkazu festivalu: SPOLU PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI.

Festival organizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci so zahraničným partnerom Unchosen, za podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Reportáž v podaní fotografa Antona Friča: