Aktuality

Čo máme nové?

Deti sú najľahším terčom obchodníkov s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 30. júla 2018 | kategória: Aktuality

Bratislava, 30. júla 2018 – Milióny mužov, žien a detí sú každoročne celosvetovo obeťami obchodovania s ľuďmi. Slovensko nie je výnimkou. Minulý rok bolo identifikovaných 88 obetí, z toho 11 detí.

Slovenská katolícka charita pomáha „novodobým otrokom“ prostredníctvom projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

 „Počas desiatich rokov pomohla Slovenská katolícka charita už viac ako sto obetiam obchodovania s ľuďmi. Projekt poskytuje komplexné služby: sociálne, psychologické, právne poradenstvo a asistencie v bežnom živote klientov. Našim hlavným cieľom je znova zaradiť človeka do spoločnosti,” povedala Jana Verdura, koordinátorka dobrovoľných návratov projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi.

Najzraniteľnejšiu skupinu obetí tvoria deti. Je obdobie prázdnin, deti majú viac voľného času, preto by mali rodičia zvýšiť pozornosť a zaujímať sa viac o to, čomu sa venujú.  „Deti sa adekvátne nedokážu brániť voči praktikám dospelého páchateľa. Veľmi ľahko nadväzujú kontakt založený na dôvere. Národná štatistika Anglicka ukazuje, že najčastejšími formami obchodovania u slovenských detí, ktoré boli identifikované ako obete obchodovania v Anglicku, boli sexuálne vykorisťovanie a nútená práca,” vysvetľuje Verdura.

Pri obchodovaní s ľuďmi, špeciálne deťmi, netreba zabúdať na dôsledky, ktoré v nich zanechá skúsenosť s vykorisťovaním. „Trauma spôsobená vykorisťovaním má ďalekosiahle následky najmä v dospelosti, pokiaľ dieťa nemá zabezpečený adekvátny prístup k odbornej starostlivosti,” dopĺňa koordinátorka projektu SKCH.

Valné zhromaždenie OSN ustanovilo 30.7. za Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi.

OSN prijala rezolúciu, ktorá vyzýva členské štáty OSN, aby reagovali na faktory, ktoré spôsobujú zraniteľnosť obetí. Medzi tieto faktory patria nezamestnanosť, chudoba, sociálne vylúčenie, marginalizácia a tak isto v niektorých krajinách tolerancia násilia na ženách. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi oznámili organizácie združené v Caritas Europa a v oblasti Stredomoria (blízky východ a západná Afrika) spustenie cezhraničného výskumného projektu, ktorý má za cieľ nájsť spôsoby zlepšenia ochrany detí proti obchodníkom s ľuďmi. Tento medzinárodný výskum spája deväť národných charitatívnych organizácií (Albánsko, Bosnu, Francúzsko, Jordánsko, Kosovo, Libanon, Slovinsko, Slovensko a Ukrajinu) v rámci dvoch regionálnych organizácií: Caritas MONA (sieť organizácií Caritas na Blízkom východe a západnej Afrike) a Caritas Europa.

Výsledky výskumu by mali priniesť nástroje a techniky pre lepšiu identifikáciu, prevenciu a efektívnejší boj proti obchodovaniu s ľuďmi. A zároveň podporovať osvetu o tejto nelegálnej činnosti u rizikových skupín, u orgánov činných v trestnom konaní, ako aj u širokej verejnosti.