Aktuality

Čo máme nové?

Charita za desaťročie vybojovala ľudskú dôstojnosť stovke novodobých otrokov

pridal: charita | dátum: 12. novembra 2018 | kategória: Aktuality

Už 10 rokov Slovenská katolícka charita účinne pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi. Pri príležitosti nášho okrúhleho pôsobenia v tejto oblasti bilancujeme, že doteraz sme vyslobodili z rúk vykorisťovateľov až 98 ľudí, vrátane detí, ktorí strácali vlastnú dôstojnosť a boli im odopierané základné ľudské práva a slobody.

Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším a najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Ide o medzinárodný problém. Aby bola pomoc naprieč hranicami rôznych krajín účinná, je potrebné vybudovať siete. Práve pred 10-timi rokmi sa pracovníci Slovenskej katolíckej charity (SKCH) v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM), s podporou Ministerstva vnútra SR i ďalších donorov, zúčastnili seminára „Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“. Týmto sa naštartovala pomoc SKCH v boji proti novodobému otroctvu. Charita sa tak spolu s ďalšími štyrmi mimovládnymi organizáciami stala priekopníčkou v priamej pomoci obetiam obchodovaniu s ľuďmi na Slovensku.

Za 10 rokov Charita pomohla 98 obetiam obchodovania.

Väčšinou išlo o Slovákov (56 žien, 42 mužov, z toho traja maloletí chlapci), štyri obete pochádzali z Rumunska a Ukrajiny. Môže sa zdať, že čísla nie sú vysoké, no pracovníci Charity pristupujú ku každému náročnému prípadu veľmi individuálne. Naša pomoc obetiam je dlhodobá, adresná a účinná. „Prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi MVSR, sme sa spoločne snažili nastaviť služby tak, aby najviac reflektovali potreby konkrétnych ľudí, ktorí sa dostali do rúk obchodníkov. Už 10 rokov pomáhame zmierňovať dôsledky neľudského zaobchádzania, služba sa zveľaďuje, posúva dopredu a formuje aj nás, pomáhajúcich pracovníkov. Za každým človekom, ktorého sme stretli počas našej dlhodobej praxe sa ukrýva smutný, no silný príbeh a náš projekt má stále veľký zmysel,“ konštatuje Jana Verdura, projektová manažérka oddelenia STOP obchodovaniu s ľuďmi.

SKCH si uvedomuje svoju zodpovednosť aj na poli prevencie. „V našom portfóliu máme národné osvetové kampane či filmové festivaly. Zrealizovali sme 475 preventívnych besied v školách, detských domovoch či domovoch na pol ceste, rómskych komunitách, útulkoch pre ľudí bez domova a ženy v núdzi, jednoducho v komunitách, ktoré aj obchodníci najčastejšie lákajú do svojich pascí,“ vysvetľuje Jana Verdura. SKCH zaškoľuje v tejto oblasti aj rehoľníkov, pracovníkov rómskej misie, kňazov i seminaristov. Naše preventívno-osvetové besedy si za 10 rokov vypočulo vyše 14 200 ľudí. Snažíme sa ukázať slovenskej spoločnosti, ako byť viac vnímavou voči svojmu okoliu, voči potrebám ľudí okolo, dať jej nástroje k tomu, aby vedela identifikovať tento fenomén, privolať pomoc a tak vyslobodiť obeť včas.

Projekt STOP obchodovaniu s ľuďmi sa v priebehu desaťročia rozrástol nielen o nových erudovaných a zanietených pracovníkov (momentálne v tíme pracuje šesť ľudí), ale aj o rôzne podprojekty, napríklad o program asistovaných dobrovoľných návratov. Od roku 2017 navrátila Charita do svojich domovov až 11 klientov. Vedúca projektu Jana Verdura navyše pripomína novinku: „V tomto jubilejnom roku sme začali v septembri prevádzkovať aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818), v rámci ktorej sa nám podarilo hneď na začiatku identifikovať 3 obete a pomôcť im navrátiť sa na Slovensko. V októbri sme slávnostne otvorili Dom sv. Bakhity (St. Bakhita House) – miesto bezpečného ubytovania pre našich klientov. Toto sú momenty, kedy sa utvrdzujeme, že aj napriek prekážkam, neúspechom či náročnosti tejto problematiky, naša práca má zmysel.“

Výnimočnosť projektu podľa jeho právničky a terénnej pracovníčky Anny Bartošovej spočíva v tom, že pomáha všetkým cieľovým skupinám. A teda ľuďom bez domova, so závislosťou či zdravotným hendikepom, mladým z detských domovov, ale aj starým, bez rozdielu. „Nevyčerpateľnou inšpiráciou pri práci na projekte je pre mňa Svätý Otec František, ktorý časť svojho pontifikátu zameral práve na ľudí bez hlasu, ľudí obratých o dôstojnosť, ľudí vykorisťovaných a používaných ako predmet za účelom zisku. „Už nie otroci, ale bratia a sestry!“ V tomto duchu sa snažíme reagovať na potreby vyslobodených obetí, hájime ich práva a pozeráme spolu do lepšej budúcnosti prinavrátiac im to najzákladnejšie čo im patrí – ľudskú dôstojnosť.“

Odhadom si ročne obchodníci v Európe ukoristia až 250 tisíc ľudí. Slovensko je krajinou, z ktorej pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi, ale aj cez ktorú obchodníci svoje obete prevádzajú.

Doposiaľ zaznamenaných najviac prípadov obchodovania s našimi občanmi je vo Veľkej Británii. Najčastejšie Slovákov obchodníci lákajú na výhodnú prácu s ubytovaním a dobrý plat. Obeťami vykorisťovania bývali u nás zväčša ženy, ktoré nútili k prostitúcii. Postupne sa to ale mení, medzi klientmi SKCH je v súčasnosti viac mužov. Tí sa stávajú najmä obeťami nútenej práce a núteného žobrania. Ohrozené sú najmä vylúčené komunity. Obeťami, no aj páchateľmi sú často Rómovia. V posledných rokoch sa objavujú informácie, že aj Slovensko sa stalo cieľovou krajinou, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi ú pre nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie, chudobu, pre nízku úroveň vzdelania či pre nedostatok informácií o rizikách spojených s pracovnou migráciou.

Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818) sú Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.