Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme kolegu do nášho tímu:

pridal: charita | dátum: 27. novembra 2019 | kategória: Nezaradené

Pozícia: Koordinátor asistovaných dobrovoľných návratov

Náplň práce

 • Koordinuje projekt a zabezpečuje realizáciu všetkých projektových aktivít (identifikácia obete, jej momentálnej situácie a potrieb, príprava na návrat a s tým súvisiace konzultácie, zabezpečenie dôstojného návratu obete do krajiny pôvodu a.i.);
 • Aktívne spolupracuje s partnerskými organizáciami a inštitúciami pri zabezpečení asistovaného dobrovoľného návratu potenciálnym obetiam obchodovania;
 • Rieši v rámci svojej pôsobnosti všetky problémy s cieľom napĺňania úloh projektu;
 • Zodpovedá za reportovanie a plnenie zmluvy s gestorom programu;
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo potenciálnym obetiam obchodovania

Ponúkame

 • Príležitosť pracovať na projekte, ktorý pomáha  ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie;
 • Pohyblivá pracovná doba;
 • Možnosť zabezpečenia odborných kurzov;
 • Možnosť supervízie;
 • Týždeň dovolenky navyše

Očakávame

 • Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – v odbore sociálnej práce/psychológie/sociológie a sociálnej antropológie výhodou
 • Skúsenosti s prácou v oblasti pomoci obetiam obchodovania podmienkou
 • Komunikácia v anglickom jazyku podmienkou
 • Vodičský preukaz B výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Zanietenie pre prácu s cieľovou skupinou,  motivácia stáť blízko pri človeku, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, schopnosť zvládať náročné situácie, schopnosť riešiť konflikty, dôslednosť, flexibilita, schopnosť komunikovať, schopnosť prijať zodpovednosť.

Druh pracovného pomeru
Riadny pracovný pomer na dobu určitú – Plný úväzok

Termín nástupu
13.1.2020

Nástupný plat
1050€ s možnosťou zvýšenia po skúšobnej dobe

Miesto výkonu práce: Bratislava

Informácie o výberovom konaní

Ak sa k nám chcete pridať, pošlite nám krátky motivačný list, svoj životopis a súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade  so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov na adresu: stoptrafficking@charita.sk  
Do predmetu mailu prosím uveďte: „ Koordinátor asistovaných dobrovoľných návratov“ a pošlite nám ho najneskôr do: 16.12.2019 Kontaktovať budeme len vybraných kandidátov.

O projekte
Projekt pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi začal fungovať v rámci Slovenskej katolíckej charity v roku 2008. Inšpirovaný bol osobnými skúsenosťami sr. Bohdany, zakladateľky projektu, počas jej práce na projekte Magdala Českej katolíckej charity v Prahe. Od začiatku je financovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Hlavné oblasti projektu: Reintegrácia, Asistované dobrovoľné návraty, Národná linka pomoci obetiam obchodovania, Prevencia a osveta

Hlavným cieľom našej práce je priama pomoc obetiam s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. Zabezpečujeme tiež asistované dobrovoľné návraty a prednávratovú asistenciu.

Pomáhame tým, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi a usilujeme o to, aby nové obete nepribúdali.

Stručná charakteristika organizácie
Slovenská katolícka charita (SKCH) je cirkevná organizácia, ktorá združuje 10 arcidiecéznych a diecéznych charít. Prostredníctvom svojich zariadení pomáha na Slovensku viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi. Realizuje tiež viaceré zahraničné projekty zamerané ma humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu, podáva pomocnú ruku obetiam obchodovania s ľuďmi a viac ako 20 rokov podporuje vzdelávanie detí v 7 krajinách sveta prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku®. SKCH je členom Caritas Europa a tiež medzinárodnej siete Caritas Internationalis.

Kontaktné údaje
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
tel.: +421 2 5443 1506
web: www.charita.skwww.obchodsludmi.sk
email: stoptrafficking@charita.sk