Kontakty na Slovensku

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Adresa: Kapitulská 18, 814 15 Bratislava  (mapa)
Tel.: +421 254 431 506
IČO: 0017 9132, DIČ: 202 2068 2818
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Ochrana osobných údajov – kontaktná osoba pre oblasť ochrany osobných údajov v SKCH: pravnik@charita.sk

STOP obchodovaniu s ľuďmi (projekt)

Email: stoptrafficking@charita.sk
Facebook: STOP obchodovaniu s ľuďmi
Číslo účtu (IBAN): SK75 1100 0000 0029 2183 2281
Tel. č.: +421 800 800 818

Projektový tím

Mgr. Jana Ursiny  (Projektová manažérka)
ursiny@charita.sk 

Miroslava Mesíková (Reintegrácia)
mesikova@charita.sk

Mgr. Anna Bartošová (Právna pomoc)
bartosova@charita.sk

Mgr. Jana Urbanová (Prevencia)
urbanova@charita.sk

Sr. Bohumila Hajtolová (Návraty, Národná linka pomoci)
hajtolova@charita.sk