Návšteva Lomničky alebo „Nevezmeš meno Božie zadarmo“Lomnicka 10Nikdy som si nepomyslela, že sa raz dostanem do rómskej osady. Rómov som od detstva mala zaškatuľkovaných ako neprispôsobivých a nevyspytateľných občanov SR, ktorým sa je lepšie vyhnúť. Nuž ale… jedného dňa sme dostali od školských sestier sv. Františka z Assisi pozvanie urobiť prednášku o obchodovaní s ľudmi deťom zo základnej školy v Lomničke. Pozvanie sme prijali s pokorou a so všetkou vážnosťou. Prevencia je predsa dôležitá. A tak sme sa poctivo pripravili a vyrazili smer Lomnicka. Pokračovať v čítaní

Charita na workshope v LondýneBen Ben Bus LondonV dňoch 20. -21. apríla sa konal v Londýne európsky workshop na tému „Proaktívna identifikácia a podpora obetí obchodovania na účel nútenej práce“. Do projeku Európskej Únie sú partnersky zapojené tri krajiny so zastupujúcimi mimovládnymi organizáciami: FLEX – Focus on Labour Exploitation z Veľkej Británie, FairWork z Holandska a ADPARE za Rumunsko. Cieľom ich spoločného projektu je vytvoriť spoločný strategický plán v prístupe k obetiam nútenej práce a to prostredníctvom proaktívnej identifikácie a podpory, ktorý by bol aplikovateľný aj v ostatných členských krajinách Európskej únie. Pokračovať v čítaní

Prevencia u ľudí bez domovaDePAul fotoNa preventívnej besede v Nocľahárni sv. Vincenta De Paul, ktorá sa konala 22. februára 2016, sme sa snažili aj prostredníctvom pomenovania indikátorov obchodovania s ľuďmi klientov vystríhať pred možnou hrozbou novodobého otroctva. Klienti nám zas na oplátku porozprávali o ich vlastných skúsenostiach pri hľadaní práce a vo filmoch na danú tému nachádzali povedomé praktiky, akým už boli v minulosti vystavení. Veríme, že i takýmto spôsobom sme znížili počet klientov, ktorí by naleteli na „lákavú pracovnú ponuku“ a dostali sa do rúk obchodníkov. Pokračovať v čítaní

Spoločná modlitba za obete obchodovania s ľuďmi v BratislaveIMG_uvodMedzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bol Svätým Otcom Františkom vyhlásený na 8. január 2016, deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu. Modlitbové stretnutie pri tejto príležitosti pripravila aj Slovenská katolícka charita v Kostole Svätého Štefana v Bratislave. Spoločná modlitba, ktorá sa začala o 20.00 hod. bola obohatená o skutočné príbehy obetí obchodovania. Hudobno-spevácky doprevádzali modlitbu zástupcovia Cirkvi bratskej, vďaka čomu dostalo stretnutie ekumenický charakter.

Ďakujeme všetkým účastníkom ako aj organizátorom. Pokračovať v čítaní