Prevencia u ľudí bez domovaDePAul fotoNa preventívnej besede v Nocľahárni sv. Vincenta De Paul, ktorá sa konala 22. februára 2016, sme sa snažili aj prostredníctvom pomenovania indikátorov obchodovania s ľuďmi klientov vystríhať pred možnou hrozbou novodobého otroctva. Klienti nám zas na oplátku porozprávali o ich vlastných skúsenostiach pri hľadaní práce a vo filmoch na danú tému nachádzali povedomé praktiky, akým už boli v minulosti vystavení. Veríme, že i takýmto spôsobom sme znížili počet klientov, ktorí by naleteli na „lákavú pracovnú ponuku“ a dostali sa do rúk obchodníkov. Pokračovať v čítaní

Spoločná modlitba za obete obchodovania s ľuďmi v BratislaveIMG_uvodMedzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bol Svätým Otcom Františkom vyhlásený na 8. január 2016, deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu. Modlitbové stretnutie pri tejto príležitosti pripravila aj Slovenská katolícka charita v Kostole Svätého Štefana v Bratislave. Spoločná modlitba, ktorá sa začala o 20.00 hod. bola obohatená o skutočné príbehy obetí obchodovania. Hudobno-spevácky doprevádzali modlitbu zástupcovia Cirkvi bratskej, vďaka čomu dostalo stretnutie ekumenický charakter.

Ďakujeme všetkým účastníkom ako aj organizátorom. Pokračovať v čítaní

Konferencia v Amsterdame na tému Obchodovanie s ľuďmi privítala odborníkov aj zo Slovenskafsfd1-1Počas 18. – 19. januára 2016 sa v holandskom Amsterdame uskutočnila dvojdňová konferencia venovaná projektu Teamwork ako posilnenia multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „IC MV SR“) ako participujúceho subjektu, ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a pracovníčka Slovenskej katolíckej charity. Počas prvého dňa predstavil holandský minister manuál zameraný na príklady dobrej praxe v odhaľovaní a identifikovaní obchodovania s ľuďmi. Druhý deň konferencie otvorila riaditeľka IC MV SR Martina Pussová príhovorom, v ktorom ocenila spoluprácu s Holandským kráľovstvom. Pokračovať v čítaní

Prístup obetí obchodovania s ľuďmi k odškodneniuKonferencia, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v Bukurešti, predstavila výstupy projektu Rumunskej Národnej agentúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (ANITP) podporeného z Nórskych grantov. Projekt bol zameraný na posilnenie spolupráce relevantných subjektov pri zlepšení prístupu obetí obchodovania s ľuďmi k finančnému odškodneniu a právnej pomoci. Pokračovať v čítaní