O nás

Pomáhame tým, ktorí sa stali obeťami obchodu s ľuďmi a snažíme sa, aby nové obete nepribúdali. Od začiatku trvania projektu sme mali v starostlivosti 65 klientov, ktorých situáciu sme riešili komplexne, na základe ich individuálnej situácie a potrieb.

Projekt Pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi začal fungovať v rámci Slovenskej katolíckej charity v roku 2008. Inšpirovaný bol osobnými skúsenosťami z práce na projekte Magdala Českej katolíckej charity v Prahe. Od začiatku je financovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom našej práce je priama pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi s ich reintegráciou do spoločnosti poskytovaním komplexnej, aj dlhodobej starostlivosti. V rámci preventívnych aktivít na školách, v detských a reedukačných domovoch, útulkoch, zariadeniach pre žiadateľov o azyl zvyšujeme povedomie o danej problematike. Cieľom návštev a kontaktu s rizikovými skupinami je tiež aktívne vyhľadávanie obetí obchodovania s ľuďmi s následnou ponukou pomoci.V rámci členstva a práce v Expertnej skupine Ministerstva vnútra SR sa podieľame na systematickom zlepšovaní fungovania vládneho Programu podpory a ochrany obetí OSĽ, v rámci členstva v medzinárodných sieťach participujeme na medzinárodnej spolupráci na poli boja proti OSĽ.

NAŠI PARTNERI:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Slovenské krízové centrum DOTYK
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu

SME ČLENMI:
medzinárodná sieť COATNET
medzinárodná sieť RENATE