Dokumenty

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2016 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2016

Prehľad činnosti projektu Slovenskej katolíckej charity – projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi za rok 2016

 

Hlavné činnosti:

 1. Prevencia a osveta
 2. Vyhľadávanie obetí, besedy v záchytnom zariadení pre žiadateľov o azyl v Humennom
 3. Reintegrácia obetí obchodovania do spoločnosti

 

 

 1. Prevencia a osveta:

 

A/ Osveta a prevencia na školách:

 • 2.2016 KREMNICA – Súkromné 8-roč.rómske gymnázium, 3.ročník, 23 študentov
 • 3.2016 VRANOV n/ TOPĽOU – ZŠ Bernolákova 13-roční, 1trieda, 21žiakov
 • 4.2016 BRATISLAVA, Priemyslovka, Zochova ul. 18-roční, 3.ročník, 3triedy, 50 študentov
 • 24-25.5.2016 PREŠOV- Gym. Jána Adama Raymana“ 3. Ročník, 4 triedy, 95 študentov
 • 9.2016 ZŠ LUČENEC 15-16-roční 1trieda, 35 žiakov
 • 11.2016 BA – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 2triedy, 60 študentov

Počet účastníkov: 284

 

B/Osveta a prevencia v reedukačnom centre:

 • 6.2016 SPIŠSKÝ HRHOV – Reedukačné centrum pre dievčatá, 1trieda,

Počet účastníkov: 39

 

C/Osveta a prevencia rómskych komunitách:

 • 8-9.6.2016 LOMNIČKA – ZŠ Lomnička, 2. stupeň, 5 tried, 135 žiakov

Počet účastníkov: 135

 

D/Osveta a prevencia na univerzitách:

 • 03.2016 – BA – Konferencia SPAY – Worskhop o OSĽ na VŠ sv. Alžbety (15 účastníkov)
 • 11.2016 – RUŽOMBEROKKatolícka univerzita Osveta na „Dňoch vedy“ (20 účastníkov)
 • 13.2016 – BANSKÁ BYTRICA – Akadémia umení- Osvetová akcia „Si tovar!?“ (12 účastníkov)

Počet účastníkov: 47

 

E/Prevencia u ľudí bez domova

 • 2.2016Nocľaháreň DePaul– prevencia a osveta pre ľudí bez domova spojená s premietaním filmov

Počet účastníkov: 16

 

F/ Spolupráca – Slovensko

 • 1. 2016 – Spišská Kapitula – osveta a predstavenie kampane TLG na stretnutí kňazov, ktorí sa venujú pastorácii Rómov v spišskej diecéze

Počet účastníkov: 20

 

 • 4.2016 – BA Podunajské Biskupice, Závodná 8/A – Sociálne sestry – Preventívna beseda

Počet účastníkov: 5

 

 • Účasť na osvetových akciách Platformy mimovládnych organizácií v rámci kampane VYBER SI! (Ne)udržateľná párty– Bratislava 14.10.2016 a Košice 19.11.2016

 

 • Garancia celoslovenskej kampane Červené stužky

 

 

G/ Medzinárodná spolupráca:

 

 • 18- 19. 01. 2016 účasť na konferencii projektu Teamwork o obchodovaní s ľuďmi v Amsterdame, Holandsko
 • 20-21.4.2016 Účasť na medzinárodnom workshope v Londýne, zameranie na identifikáciu obetí nútenej práce
 • 6.2016 BA – Účasť medzinárodnej konferencii HESTIA na pozvanie MVSR, zameranie na problematiku nútených sobášov, prezentáia projektu SKCH
 • Pomoc pri organizácii a účasť na medzinárodnej konferencii o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci a z Afriky, Nigéria 30.8. – 8.9.2016
 • Rím – Stretnutie RENATE – sieť rehoľných sestier a laikov v boji proti novodobému otroctvu
 • Vstup do EU Civil Society Platform against THB, Brusel

 

H/ SKCH –  Osvetovo – preventívne EVENTY A AKCIE:

 

 • 2. 2015 – Deň sv. Bakhity – Medzinárodný deň modlitby a povedomia o OSĽ – modlitbové stretnutie za obete OSĽ usporiadané v BRATISLAVE a na východe v spolupráci s GKCH – s účasťou verejnosti

Počet účastníkov: 200

Krátky popis: Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bol pápežom Františkom vyhlásený na 8. február 2016, deň liturgickej spomienky na Svätú Jozefínu Bakhitu. Modlitbové stretnutie pri tejto príležitosti pripravila Slovenská katolícka charita v Kostole Svätého Štefana v Bratislave a v spolupráci s Gréckokatolíckou charitou aj Humennom, vo Svidníku a v Prešove. Spoločné modlitby boli obohatené o skutočné príbehy obetí obchodovania. Hudobno-spevácky doprevádzali modlitbu v Bratislave zástupcovia Cirkvi bratskej, vďaka čomu dostalo stretnutie ekumenický charakter.

 

 • 8.2016 – Fair Fashion Event – Móda a/ako otroctvo – miesto konania: charitná záhrada Kapitulská 18, BA , cieľ: Osveta o globálnom fenoméne obchodovania s ľuďmi

Počet účastníkov: 90

Krátky popis: Event bol zameraný na zvýšenie informovanosti o netransparentnosti dodávateľských reťazcov, a zároveň na scitlivovanie ľudí na dianie okolo seba a vo svete. Formou módnej prehliadky, ktorá poslúžila na upútanie pozornosti  a následnej prednášky a besedy bolo poukázané na globálny fenomén obchodovania s ľuďmi, čo sa nás všetkých týka priamo v rámci dodávateľského reťazca textilných výrobkov a potravín, ktoré si denne kupujeme.

 

 

 • 10. 2016 – 3. Ročník film. festivalu s názvom „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“

Banská Bystrica

Počet účastníkov (školy): 85 študentov – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša (30študentov), Spojená odborná škola podnikania (22 študentov), Stredná zdravotnícka škola (17 študentov),Detský domov Banská Bystrica – Svetluška (11 študentov)

Počet účastníkov (verejnosť): 70

Krátky popis: Filmový festival o multimiliónovom zločineckom priemysle sa po predošlých dvoch úspešných ročníkoch v Bratislave a Košiciach konal v Banskej Bystrici, ktorej región patrí k oblastiam s najvyšším počtom prípadov obchodovania s ľuďmi. Konal sa v piatok 21. októbra v Záhrade – Centre nezávislej kultúry pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi (18.10.) Tematikeu novodobého otroctva sa venoval z domáceho aj globálneho hľadiska. Uskutoční sa v dvoch sekciách, pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť. Premietanie filmov: Niku, Michael, Môj priateľ Ivor, Hovorme o sexeDve malé dievčatá, Chcela by som byť,  nové slovenské filmy:  Na Boží obraz, IVAN. Panelovú diskusiu moderoval Hudo Gloss z SKCH, panelisti: Andrea Bezáková (Slovenská katolícka charita), Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR), Špeciálni hostia:        Mike Emberson (Medaille Trust) a Iva Kúšiková (režisérka filmu  Na Boží obraz). Sprievodné podujatia: – GIFT BOX – Ľudia nie sú na predaj, – Výstava fotografií Life after Trafficking – Život po vyslobodení

 

I/ MÉDIÁ

 • TV LUX, rádio Lumen – príspevky a relácie priebežne
 • TV BA – rozhovor na tému Móda a/ako Otroctvo –Jana Urbanová
 • BB dnes24 – článok k festivalu Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi
 • Časopis Cesta – December 2016 /Pouličný a charitný časopis/

Článok o festivale (Kateřina Outlá: Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi) 

 • Radio Vaticana 10.11.2016 – Rozhovor Bohdana

 

 

 

 1. Prevencia a vyhľadávanie obetí v záchytnom tábore v Humennom
 • 1. preventívna prednáška, 11 cudzincov: Irak
 • 3. beseda, 2 cudzinky:Irán
 • 4. beseda, 1 cudzinec:Ukrajina
 • 5.beseda, 2 cudzinci: Gruzínsko, Irán
 • 6. beseda, 3 cudzinci, 4 deti: Uganda, Afganistam
 • 7. beseda, 1 cudzinec: Sýria
 • 8. beseda, 3 cudzinc i: Afrika, Sri lanka
 • 10. beseda, 3 cudinci: Nigéria, Ukrajina
 • 11. beseda, 2 cudzinci: Ukrajina
 • 12. beseda, 9 cudzinci: Afganistan, Rusko Ukrajina

Počet návštev: 11

 

 

 

 

 1. Reintegrácia obetí obchodovania s ľuďmi do spoločnosti

 

Do programu pomoci a podpory obetí obchodovania s ľuďmi MVSR bolo v roku 2016 zaradených 12 obetí, v starostlivosti SKCH bolo v priebehu roka celkovo 22 obetí

Vyradených resp. v procese vyradenia sú 4 obete

Bližšie informácie týkajúce reintegrácie sú odovzdávané MVSR na štvrťročnej báze.

 


PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2015 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2015

A/ PREVENTÍVNE AKTIVITY NA ŠKOLÁCH:

 • Škola sv. rodiny, Gercenova, Bratislava – Petržalka
 • Stredná zdravotnícka škola, Ružomberok
 • Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica
 • Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď
 • ZŠ J. Fándlyho, Sereď
 • Špeciálna ZŠ, Sereď
 • Stredná odborná škola, Humenné
 • Spojená škola sv. Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
 • Stredná odborná škola automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava
 • Piaristické gymnázium Trenčín
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
 • Stredná umelecká škola, Bratislava
 • SOŠ, Vranov n. Topľou

Počet účastníkov: 804

B/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

 • ZBOROV – preventívne workshopy
 • DLHÁ LÚKA – preventívne workshopy
 • SPIŠSKÉ PODHRADIE, Centrum NANO NAGLE: Workshop o obchodovaní s ľuďmi
 • KAMENNÁ PORUBA, Komunitné centrum

Počet účastníkov: 149

C/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V DETSKÝCH DOMOVOCH

 • Detský Domov Valaská, Brezno

Počet účastníkov: 45

D/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V PSYCHOLOGICKO-PORADENSKÝCH CENTRÁCH

 • Bánovce nad Bebravou–preventívne aktivity zamerané na vyhľadávanie potenciálnych obetí

Počet účastníkov: 60, multiplikátorov: 22

E/ PREVENCIA A VYHĽADÁVANIE OBETÍ V ZARIADENIACH PRE ŽIADATEĽOV O AZYL

 • Záchytný tábor Humenné

Spolu uskutočnených 12 návštev.

F/ OSVETA – široká verejnosť:

 • QUO VADIS, BRATISLAVA
 • Hudobný festival POHODA, TRENČÍN

Počet zapojených účastníkov: 246

G/ OSVETA – odborná verejnosť:

 • SPIŠSKÁ KAPITULA, Rómska misia: Prednáška o OSĽ a prezentácia kampane DVE MALÉ DIEVČATÁ kňazom a rehoľníkom, ktorí sa venujú pastorácii Rómov v Spišskom kraji.
 • KOŠICE – Seminár o obchodovaní s ľuďmi, ktorý organizovala NGO Človek v tísni. Predstavenie kampane DVE MALÉ DIEVČATÁ a poskytnutie vzdelávacích materiálov.
 • BRATISLAVA, Klub kresťanských lekárov a zdravotníkov – prednáška
 • BRATISLAVA, 2x (jar, jeseň) Konferencia „Social Pathology Among Youth“ – prednášky, workshopy
 • BRATISLAVA – ÚPSVaR – Pracovné stretnutie riaditeľov detských domovov, Prezentácia kampane DVE MALÉ DIEVČATÁ
 • ŽILINA – týždeň červených stužiek – celosvenská kampaň boja proti AIDS podporovaná MŠVVaŠ SR – prednáška.

Počet účastníkov: 200

H/ Správy o OSĽ v médiách:

 • 12. február – Reportáž o GIFT boxe vo vysielaní relácie Rómsky magazín na STV 2, pripravila Jarmila Vaňová z Roma Media.
 • 23. apríl – BBC, Michael Buchanan – reportáž
 • 28. máj – NITRA – TV Central
 • 14. júl – PRAVDA, autor Sabína Nagyová
 • 22. júl – Plus jeden deň, autor Martin Kukučka, Pluska
 • 15. október – POSTOJ , autor Daniela Matejovičová
 • Rádio Lumen – Matej Tabak
 • Rádio Slovensko
 • 10. november – VATIKÁNSKY ROZHLAS – Rozhovor s Annou Bartošovou
 • Tlačové správy: pri príležitosti 18. 10. – Európskeho dňa boja proti OSL

I/ Medzinárodná spolupráca:

 • DURRES, ALBÁNSKO (9.- 16. 3. 2015) – Míting RENATE / európska sieť náboženských organizácií na boj proti OSĽ / – Stretnutie pracovnej skupiny, oboznámenie sa s prácou v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, zo strany Ministerstva vnútra a neziskových organizácií v Albánsku.
 • MADRID, ŠPANIELSKO (31.5 – 5. 6.) – Tréning RENATE o intervencii a integrácii obetí obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania.
 • Southampton a Kent, ANGLICKO (September) – spolupráca s medzinárodnou sieťou RENATE a organizáciou MEDAILLE TRUST pri natáčaní filmu o obchodovaní s ľuďmi.
 • UKRAJINA (22.- 25.9.) – Monitoring situácie na Ukrajine v oblasti boja proti OSĽ.
 • DUBLIN, ÍRSKO (26 – 29. 10) – Medzinárodný tréning na tému: TRANSFORMAČNÝ PROGRAM., Pracovný míting zástupcov jednotlivých európskych krajín v RENATE.
 • RÍM, TALIANSKO (10.11.) – Aktívna účasť na sympóziu mladých pod názvom „Real Love Chases Away Fear, Greed and Slavery“
 • RUMUNSKO (7.-9.12.2015) – Účasť na workshope na tému nútenej práce

J/ KAMPANE

GIFT BOX SLOVAKIA – „Ľudia nie sú na predaj“

Túto kampaň realizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci s autormi kampane organizáciou STOP THE TRAFFIK a Globálnou iniciatívou OSN pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (UN.GIFT) a s Ministerstvom vnútra SR. Samotná kampaň pozostáva z veľkej „darčekovej krabice“, ktorá bola vystavovaná príležitostne aj počas roka 2015 na rôznych miestach Slovenska. Samotné darčekové balenie v tomto prípade predstavuje spôsob, akým obchodníci s ľuďmi lákajú svoje obete najmä falošnými sľubmi o lepšom zárobku. Keď však vstúpite do danej krabice zistíte, že nejde o lukratívne ponuky zamestnania, ale zoznámite sa s reálnymi príbehmi ľudí, ktoré na takéto falošné sľuby boli zlákané a stali sa obeťou niektorej z foriem obchodovania s ľuďmi.

 • Spišská Nová Ves – Hypermarket Tesco EXTRA (16.1. 2015 – 10.2. 2015)
 • Nitra – Job Expo 2015 (29.4. – 30.4.2015)
 • Nitra – „Moje silné ja“- Dni prevencie (18.5. – 22.5.2015)
 • Trenčín – festival Pohoda (8-12.7.2015)
 • Nitra – Deň polície (18.9.2015)
 • Košice – Filmový festival „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“ (16.10.2015)
 • Bratislava – Design factory, Zážitková konferencia MVSR (20.10.2015)

FILMOVÝ FESTIVAL „ Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“:

Filmový festival zobrazujúci neľútostnú realitu moderného otroctva sa realizoval druhý krát na Slovensku pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a to v Košiciach dňa 16.októbra 2015. Rôznorodá kolekcia krátkych filmových titulov prevažne zahraničnej produkcie predstavila jednotlivé formy novodobého otroctva. Tému priblížili aj sprievodné diskusie, obrazová výstava a kampaň GIFT box Slovakia – Ľudia nie sú na predaj. Festival bol zorganizovaný v spolupráci so zahraničným partnerom Unchosen, a Arcidiecéznou charitou Košice za podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Program doobeda pre školy z Košíc, zúčastnili sa: Hotelová akadémia, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola technická a SSOŠ Bukovecká, odbor sociálno-výchovný pracovník. Večer bol určený pre širokú verejnosť.

Súčasťou programu bolo:

 • Premietanie filmov: Niku, Michael, Môj priateľ Ivor, Hovorme o sexe, Dve malé dievčatá, Chcela by som byť, Podozrivá čokoláda, Stromkári
 • Krátke predstavenie kampane Dve malé dievčatá
 • Panelová diskusia– moderoval Hudo Gloss z SKCH
 •  panelisti:
  • Světlana Porche (Arcidiecézna charita Praha)
  • Andrea Bezáková (Slovenská katolícka charita)
  • Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR)
  • Nicholas Ogou (Terénny sociálny pracovník)
 • Špeciálni hostia:
  • Branislav Škripek, europoslanec
  • Jan Villarubia, bývalá pornoherečka
 • Networking

Počet účastníkov: 350

DEŇ MODLITIEB ZA OBETE OBCHODOVANIA 8.2.2015

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila v nedeľu 8. februára v bratislavskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa modlitbové stretnutie za obete obchodovania s ľuďmi spojené s osvetou o tomto fenoméne. Stretnutie bolo súčasťou prvého Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Pápež František ho vyhlásil na tento deň pri príležitosti liturgickej spomienky na sv. Bakhitu, ktorá žila v 19. storočí v Sudáne a odtiaľ bola násilne odvlečená do otroctva. Modlitbové stretnutie sprevádzali spevy Taizé v podaní chrámového zboru Chorus Salvatoris. Pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi bola vo Vatikáne vytvorená aj ikona svätej Bakhity, ktorú si mohol každý vo forme modlitebného obrázka vziať domov.

Počet účastníkov: 100

KAMPAŇ „DVE MALÉ DIEVČATÁ“

Pokračovanie kampane. Kampaň sme spustili v novembri 2014 a v spolupráci s partnerskými organizáciami sa ju snažíme rozšíriť medzi ohrozené skupiny a osloviť čo najväčší počet mladých ľudí. Hlavným prvkom kampane je trojminútový animovaný film, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Kampaň je zacielená hlavne na mladé ženy, ktoré varuje pred rizikami cestovania do zahraničia.

Film dopĺňa vzdelávacia príručka, ktorá slúži pedagógom a sociiálnym pracovníkom ako praktická pomôcka, hlbšie oboznámiť s problematikou. Zvolená forma vzdelávania názorne a zaujímavo približuje problematiku obchodovania s ľuďmi, zároveň poskytuje priestor na diskusiu.

K/ REINTEGRÁCIA OBETÍ OSĽ

V roku 2015 sme zaradili do Programu MV SR 20 obetí OSĽ.


BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2014 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA »

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2014 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA

V Slovenskej republike sú nútení pracovať ukrajinskí, moldavskí, bulharskí, rumunskí a vietnamskí muži a ženy. Východoeurópske ženy sú údajne prepravované cez Slovensko a nútené k prostitúcii na Slovensku i v iných štátoch Európy. Slovenské ženy rómskeho pôvodu sú obzvlášť zneužívané v oblasti sexuálneho obchodovania s ľuďmi a nútené k páchaniu trestnej činnosti vo Veľkej Británii. Rómski muži, ženy a deti sú nútené k žobraniu v celej západnej Európe.

Vláda SR je plne v súlade s minimálnymi požiadavkami na elimináciu obchodovania s ľuďmi. Vláda skvalitnila proces trestného konania i súdneho konania. Súdy však vydávali mierne a podmienečné tresty, ktoré neodrádzajú obchodníkov s ľuďmi ani neochraňujú obete. Šestnásť z devätnástich odsúdených obchodníkov s ľuďmi dostali podmienečné tresty, jeden len na finančný trest, dvaja boli odsúdení nepodmienečne na dva roky odňatia slobody.

Vláda naďalej zápasí s problémom identifikovať obete medzi migrantmi, ktorí boli smerovaní k využitiu možnosti asistovaného dobrovoľného návratu. Poskytovanie právnej pomoci obetiam nebolo dostatočné. Tí, ktorí spolupracovali s orgánmi činnými v trestnom konaní, boli vystavení opätovnej traumatizácii. Vláda schválila národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018, ale niektoré NGO stále upozorňujú na neefektívnosť spolupráce v expertnej pracovnej skupine.

ODPORÚČANIA PRE SR:

Dôsledne vyšetrovať, stíhať a odsudzovať páchateľov obchodovania s ľuďmi k trestom odňatia slobody, posilňovať vzdelávanie a budovať kapacity pre vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov založené na jednotnom prístupe k obetiam pri presadzovaní práva; nastaviť formálne, písomné pravidlá pri procese, skvalitňovať oblasť právnej pomoci obetiam, vzdelávať vládnych úradníkov, najmä príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v oblasti proaktívnej identifikácie obetí medzi ohrozenými skupinami; uľahčiť a skvalitniť komunikáciu s NGO v expertnej pracovnej skupine; novelizovať zákon tak, aby formálne zakázal stíhanie obetí obchodovania s ľuďmi za trestné činy spáchané v dôsledku ich obchodovania; zlepšiť zber dát o slovenských obetiach obchodovania v zahraničí; efektívne podporovať nezávislého národného spravodajcu pri jeho hodnotení vládnych činností.

STÍHANIE

Vláda SR preukázala zvýšené úsilie stíhať a odsúdiť páchateľov obchodovania s ľuďmi prostredníctvom § 179 Trestného zákona, ale uložené tresty zostali slabinou slovenského úsilia v boji s obchodovaním s ľuďmi. Vláda postihuje všetky formy obchodovania, tresty je možné ukladať v rozmedzí 4 až 25 rokov odňatia slobody, sú dostatočne prísne a primerané tým, ktoré sú stanovené pre ostatné druhy závažnej trestnej činnosti, ako je napríklad znásilnenie. Počas sledovaného obdobia úradníci iniciovali 15 nových trestných stíhaní s 18 páchateľmi (v roku 2013 bolo 11 stíhaní s 12 páchateľmi). Súdy odsúdili 19 páchateľov (v r. 2013 – 12 páchateľov), 2 obžalovaní boli oslobodení.

Podľa vlády je zlepšenie situácie spôsobené prenosom kompetencie na špecializovaný útvar hraničnej a cudzineckej polície, spôsobilý potláčať organizovanú trestnú činnosť, identifikovať a pomôcť obetiam. Päťčlenný tím spolupracuje s políciou Veľkej Británie, výsledkom bolo odsúdenie českých páchateľov britskými súdmi. Podľa prokuratúry vykonané školenia Ministerstvom vnútra SR nezmenilo ich kapacity a schopnosť úspešne stíhať obchodovanie. Podľa odborníkov sa OČTK príliš zameriavajú na výsluchy svedkov a nie sú dostatočne efektívne pri zabezpečovaní iných dôkazných prostriedkov. Nebolo zistené žiadne zapojenie vládneho úradníka do trestnej činnosti.

Vláda deklarovala zmiešané úsilie na ochranu obetí. V priebehu roka 2014 vláda pridelila 225.100 eur (272.000 USD) na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, čo oproti roku 2013 predstavuje nárast z 90.000 eur (109.000 USD). Z tejto sumy bolo 145.661 eur (176.000 USD) poskytnutých dvom mimovládnym organizáciám poskytujúcim služby obetiam, v roku 2013 to bolo 134.571 eur (163.000 USD). Vláda nemala jednotný systém odovzdávania zistených obetí službám starostlivosti o obete, ale niektoré štátne inštitúcie mali zavedené postupy ako odkazovať obete na národného koordinátora alebo na opatrovateľské zariadenia. V roku 2014 vláda a občianska spoločnosť identifikovala 41 obetí obchodovania s ľuďmi (v roku 2013 ich bolo 55). Z tohto počtu 34 obetí vstúpilo do vládneho programu pomoci (v r. 2013 – 30 obetí). NGO poskytovali ubytovanie, opatrovateľskú službu, finančnú pomoc, repatriáciu do SR, zdravotnú starostlivosť, psychologickú a sociálnu podporu. NGO hodnotia poskytovanie právnej pomoci za nedostatočné, právne poradenstvo bolo poskytnutá v sledovanom období len jednej osobe. Prístrešie obetiam domáceho násilia bolo poskytované oddelene. Plnoleté osoby mohli opúšťať zariadenie bez sprievodu. Deti boli umiestňované do štátnych i neštátnych detských domovov. NGO upozornili, že polícia nemá počas vyšetrovania dostatočné kapacity efektívne dohliadať na obete, najmä v rómskych, sociálne vylúčených komunitách.

Veľvyslanectvo SR v Londýne v roku 2014 zaregistrovalo 151 potenciálnych slovenských obetí. NGO tiež oznámili 60 slovenských a českých obetí vo Veľkej Británii. Títo však neboli zachytení v oficiálnych slovenských štatistikách, čo naznačuje potrebu sledovania situácie v zahraničí. Vláda má aj naďalej problém identifikovať zahraničné obete v SR, mimovládne organizácie hlásia, že potenciálne obete neboli medzi migrantmi riadne identifikované. Zahraničné obete mali nárok na starostlivosť a tolerovaný trvalý pobyt po celú dobu vykonávaného vyšetrovania. Inak mali nárok na 90 dňový tolerovaný pobyt a podporu. Zákon umožňuje zahraničným obetiam hľadanie zamestnania, ale iné prekážky, ako je dĺžka pobytu, bránili možnosti skutočne sa zamestnať. Obmedzené finančné prostriedky na právne zastúpenie znižujú schopnosť zahraničných obetí domáhať sa preskúmania možnosti na dočasný pobyt. Obete boli odrádzané od účasti na vyšetrovaní, pretože Trestný poriadok (najmä v časti súdne konanie) neodráža potreby. Profesionáli nie sú dostatočne vyškolení, aby zabránili opätovnej viktimizácii. Zákon povoľuje predĺženie trvalého pobytu obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorí by po návrate čelili hrozbe odplaty, žiadne takéto povolenie na pobyt vydané nebolo. Neboli zistené ani žiadne prípady sankcionovania obetí vládou SR pre protiprávne činy, ktoré boli spáchané ako priamy dôsledok obchodovania s ľuďmi. Zákon formálne nezakazuje takéto stíhanie.

V oblasti prevencie v sociálne vylúčených rómskych komunitách vláda spolufinancovala resp. zabezpečovala vzdelávanie 214 pracovníkov mimovládnych organizácií, sociálnych pracovníkov, policajných špecialistov. Vykonala tiež preventívne činnosti v školách a detských domovov pre 912 detí a mladistvých; finančne podporovala filmový festival organizovaný mimovládnymi organizáciami; distribuovala desaťtisíce letákov na zvýšenie povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi v rómskych komunitách, v školách, na policajných staniciach, verejných podujatiach. Vláda pokračuje v podpore hotline prevádzkovaných mimovládnymi organizáciami. Vláda nevykonala aktivity na obmedzenie dopytu po komerčných sexuálnych aktivitách alebo po nútenej práci. Približne 200 príslušníkov vojenského personálu mierových misií v zahraničí absolvovalo vzdelávanie zamerané proti obchodovaniu s ľuďmi. V spolupráci s medzinárodnými organizáciami, vláda poskytla aj školenie diplomatického personálu.

 


PREHĽAD O OBETIACH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
ZA ROK 2014


PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2014 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2014

 

A/PREVENTÍVNE AKTIVITY NA ŠKOLÁCH:

 • Stredné odborné učilište, Svätoplukova 2, Bratislava
 • Základná škola pionierov, Rožňava
 • Základná škola Zakarpatská, Rožňava
 • Obchodná akadémia, Rožňava
 • Základná škola katolícka, Rožňava
 • Stredná zdravotnícka škola, Rožňava
 • Stredná odborná škola technická, Humenné
 • Gymnázium Juraja Hronca, Košická, Bratislava
 • Súkromné gymnázium, Lučenec
 • Stredná zdravotnícka škola, Lučenec
 • Obchodná akadémia, Lučenec
 • Školský internát pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina
 • Katolícke gymnázium Štefana Moyzesa, Banská Bystrica
 • SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava
 • Gymnázium Ľudovíta Štúra, Michalovce
 • Obchodná akadémia, Prievidza
 • Piaristické gymnázium, Prievidza
 • Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
 • Stredná odborná škola, Svätoplukova, Bratislava
 • ZŠ Biskupická 21, Bratislava
 • Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava
 • Gymnázium, Jesenského, Kysucké Nové Mesto
 • ZŠ sv. Marka, Nitra
 • Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava

 

Počet poslucháčov:  1 347

B/PREVENTÍVNE AKTIVITY V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

 • ZŠ Jarovnice
 • OZ Jarovnice: detašované pracovisko VŠ sv. Alžbety

 Počet poslucháčov: 120

C/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V DOMOVOCH  NA POL CESTY

 • DORKA Košice

 Počet  poslucháčov: 15

D/ DETSKÝ DOMOV PRE MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU

 • Detský domov Medzilaborce – odborní pracovníci projektu Bakhita realizovali preventívne aktivity s cieľom vyhľadávania potenciálnych obetí OSĽ  pre maloletých bez sprievodu;  

E/ PREVENCIA A VYHĽADÁVANIE OBETÍ V ZARIADENIACH PRE ŽIADATEĽOV O AZYL

 • Záchytný tábor Humenné
 • Pobytové tábory Opatovská Nová Ves a Rohovce
 • Útvary policajného zaistenia v Sečovciach a Medveďove  

Spolu sme uskutočnili sme 16 návštev. 

F/ OSVETA – široká verejnosť:

 • FÚ Lučenec: 32
 • Filmový festival „Jeden svet“ v Prievidzi: 52
 • Divadelná hra o OSL „Šariš blues“ Prešov: 92

G/ Články o OSĽ v časopisoch a novinách:

 • Tlačové správy: pri príležitosti 18. 10. – Európskeho dňa boja proti OSL, pri zahájení kampaní a pri putovaní Gift boxu po jednotlivých regiónoch Slovenska
 • Rádio Lumen: Obchodovanie s ľuďmi – aktuality
 • Televízia LUX: „ V Samárii pri studni“
 • TA3 – správy, diskusia
 • Markíza: Relácia „Paľba“
 • Český časopis „Rodinný život“
 • SME – 2 x
 • RTVS „Orientácie“, správy
 • Rádio Slovensko: diskusia

 

 

H/ Medzinárodná spolupráca:

 • Míting COATNET /celosvetová sieť charitatívnych organizácií na boj proti OSL/

 -20. – 21. 1. 2014 – MADRID

 • Míting RENATE /európska sieť náboženských organizácií na boj proti OSL/

– 2. 3.- 7. 3. 2014 PARÍŽ

 • Tréning RENATE so zameraním na nútenú prácu a migráciu – 2. – 7. 11. 2014 – BUKUREŠŤ
 • Medzinárodné sympózium s názvom „Mladí proti prostitúcii a obchodovaniu s ľuďmi: najväčšiemu násiliu voči ľudským bytostiam“sa uskutočnilo v dňoch 15. – 16. novembra, v sídle Pápežskej akadémie viedVATIKÁN
 • Osveta v spolupráci s RENATE na Katolíckych dňoch 28. 5.- 1. 6. 2014 – REGENSBURG
 • Tréning RACE IN EUROPE – zástupcov orgánov činných v trestnom konaní a predstaviteľov neziskových organizácií z oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý realizuje Anti-Slavery International v spolupráci s partnermi v dňoch 5.-7.2.2014 – WARNSVELD
 • Filmový festival „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“ – Slovenská ambasáda v Londýne – 11. 10. 2014 –  LONDÝN
 • Míting STOP THE TRAFFIK – 21.- 23. 11. 2014 – LONDÝN
 • Stáže v partnerskej organizácii v Medaille Trust – august, november 2014 – LONDÝN

I/ KAMPANE

GIFT BOX SLOVAKIA – „Ľudia nie sú na predaj“

Túto kampaň realizovala Slovenská katolícka charita v spolupráci s autormi kampane organizáciou STOP THE TRAFFIK a Globálnou iniciatívou OSN pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (UN.GIFT) a s Ministerstvom vnútra SR.

Samotná kampaň pozostáva z veľkej „darčekovej krabice“, ktorá bola  vystavovaná počas celého roka 2014 na rôznych miestach na Slovensku prístupných verejnosti vo všetkých krajoch. Samotné darčekové balenie v tomto prípade predstavuje spôsob, akým obchodníci s ľuďmi lákajú svoje obete najmä falošnými sľubmi o lepšom zárobku. Keď však vstúpite do danej krabice zistíte, že nejde o lukratívne ponuky zamestnania, ale zoznámite sa s reálnymi príbehmi ľudí, ktoré na takéto falošné sľuby boli zlákané a stali sa obeťou niektorej z foriem obchodovania s ľuďmi.

 

 • Bratislava – Eurovea – – 24. január 2014 
 • Bratislava Letisko – M.R. Štefánika – 2. – 10.3. 2014
 • Prievidza – Festival Jeden svet – – 22. marca 2014
 • Nitra – Job EXPO – 29 – 30. apríla 2014 
 • Lučenec – Kubínyiho námestie – 5. 2014 
 • Trnava –  Festival Lumen – júna 2014 
 • Rožňava – námestie- 13. jún 2014
 • Rimavská Sobota – jún 2014
 • Trenčín – Festival Pohoda – – 12. júla 2014 
 • Banská Bystrica – Deň polície – september 2014 
 • Bratislava – Filmový festival  – Kino Lumiere – 10. – 21.10.2014
 • Kysucké nové mesto – Gymnázium – 11. – 9.12.2014
 • Košice – Autobusová stanica – 12.2014

 

FILMOVÝ FESTIVAL „ Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“:

Filmový festival zobrazujúci neľútostnú realitu moderného otroctva sa realizoval prvýkrát na Slovensku pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa v Bratislave dňa 17.októbra 2014. Pilotný festivalový projekt sa okrem Bratislavy konal aj v Londýne. Rôznorodá kolekcia krátkych filmových titulov prevažne zahraničnej produkcie predstavila jednotlivé formy novodobého otroctva. Tému priblížili aj sprievodné diskusie, obrazová výstava a kampaň GIFT box Slovakia – Ľudia nie sú na predaj. Festival bol zorganizovaný v spolupráci s IOM, zahraničnými partnermi STOP THE TRAFFIK a Unchosen, za podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Súčasťou programu bolo:

 • Premietanie filmov: Niku, Výlet, Hovorme o sexe, Dve malé dievčatá, 0800 800 818, Sumangali
 • Krátke predstavenie kampane Dve malé dievčatá
 • Panelová diskusia– moderovala Stana Buchowska z La Strada Poľsko
  panelisti:
  Jozef Halcin (Ministerstvo vnútra SR)
 • Jantine Werdmuller von Elgg (STOP THE TRAFFIK)
  Andrea Bezáková (Slovenská katolícka charita)
  Zuzana Vatráľová (IOM)
 • Networking

Počet účastníkov: 290

 

KAMPAŇ „DVE MALÉ DIEVČATÁ“

-sme spustili v novembri 2014 a v spolupráci s partnerskými organizáciami sa ju snažíme rozšíriť medzi ohrozené skupiny a osloviť čo najväčší počet mladých ľudí.
Hlavným prvkom kampane je trojminútový animovaný film, ktorý sa zameriava na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Kampaň je zacielená hlavne na mladé ženy, ktoré varuje pred rizikami cestovania do zahraničia.

Film dopĺňa vzdelávacia príručka, ktorá má slúžiť učiteľom a sociálnym pracovníkom ako praktická pomôcka, hlbšie oboznámiť s problematikou.
Zvolená forma vzdelávania názorne a zaujímavo približuje problematiku obchodovania s ľuďmi, zároveň poskytuje priestor na diskusiu.

Súčasťou kampane sú školenia pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, interaktívne workshopy pre žiakov a študentov a filmové večery spojené s diskusiou.

 

Zahájenie kampane sa realizovalo na Britskom veľvyslanectve v Bratislave, na ktorom sa zúčastnil aj britský ambasádor  Andrew Garth.

Kampaň bola predstavená v rámci týždňa červených stužiek v Žiline  1.decembra 2014 na  Mestskom úrade v spolupráci s Gymnáziom sv. Františka Assiského v Žiline, ktorý realizujú celosvenskú kampaň boja proti AIDS podporovanú MŠVVaŠ SR. Kampaň je zameraná na boj proti infekcii HIV/AIDS.

Počet účastníkov: 320

J/INÉ:

 • Aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii MV „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“ – – 17. 10. 2014, Bratislava

K/ REINTEGRÁCIA OBETÍ OSL

V roku 2014 sme zaradili do Programu MV SR 10 obetí OSL.

 

 


PREHĽAD O OBETIACH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK 2013


BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2013 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA »

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2013 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA 

Ministerstvo zahraničných vecí USA v tomto týždni zverejnilo správu o obchodovaní s ľuďmi na stránke http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/. Správa jednotlivé krajiny sveta rozdeľuje do troch úrovní podľa aktuálneho stavu danej problematiky. Slovenská republika sa od roku 2011 stabilne umiestňuje v prvej úrovni (tzv. Tier 1) čím preukazuje stabilizovanú úroveň v boji s touto trestnou činnosťou.

 

Informácia:

V časti týkajúcej sa Slovenskej republiky správa konštatuje:

Slovenská republika je zdrojovou, tranzitnou a cieľovou krajinou pre mužov, ženy aj deti, ktoré sú zneužívané na obchodovanie s ľuďmi so sexuálnymi motívmi a na nútenú prácu. Slovenskí muži a ženy sú v západnej Európe, najmä vo Veľkej Británii (UK) podrobení nútenej práci v poľnohospodárstve a stavebníctve. Slovenské ženy, ktoré tvoria väčšinu obetí, sú vystavené sexuálnemu obchodovaniu v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Írsku, Švajčiarsku, Poľsku a ďalších európskych krajín. Slovenské ženy rómskeho pôvodu sú obzvlášť zneužívané v oblasti sexuálneho obchodovania s ľuďmi; sú transportované do Veľkej Británie násilím alebo podvodom, s cieľom vytvárania zisku alebo uzavretia sobáša so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa usilujú vyhnúť deportácii; mnohé z týchto žien sa potom stávajú sexuálnymi obeťami alebo obchodovania na trhu s prácou.

V Slovenskej republike sú nútení pracovať ukrajinskí, moldavskí, bulharskí, rumunskí a vietnamskí muži a ženy. Podľa neoverených informácií sú východoeurópske ženy dovážané do SR, resp. transportované cez SR do západnej Európy a sú nútené k prostitúcii. Slovenské deti rómskeho pôvodu sú vystavované sexuálnemu obchodovaniu vo vnútri marginalizovaných komunít a sú nútené páchať trestnú činnosť vo Veľkej Británii. Slovenskí muži, ženy a deti rómskeho pôvodu, sú podrobovaní nútenému žobraniu v celej západnej Európe. Rómovia zo sociálne vylúčených rómskych komunít sú obeťami obchodovania s ľuďmi, z dôvodu nezamestnanosti a nedostatočného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v segregovaných školách. Obchodníci s ľuďmi, najmä prominentné osoby v rómskych komunitách, nachádzajú obete prostredníctvom rodinných a dedinských sietí. „Lovia“ osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s veľkými dlhmi. Mimovládne organizácie už v minulosti uvádzali, že deťom, ktoré opúšťajú ústavné zariadenia pre starostlivosť chýba dostatočná podpora a preto sa niekedy stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi.

Vláda SR je plne v súlade s minimálnymi požiadavkami na elimináciu obchodovania s ľuďmi.Vláda identifikovala viac obetí než v predchádzajúcom období. Vycvičení policajní špecialisti a sociálni pracovníci pracujú v sociálne vylúčených rómskych komunitách, aby sa zabránilo obchodovaniu s ľuďmi. Súdy vydali mierne a podmienečné tresty, ktoré neodrádzajú obchodníkov s ľuďmi. Dvanásť z štrnástich odsúdených obchodníkov s ľuďmi dostali podmienečné tresty a finančné tresty, s povolením uhrádzať ich v splátkach. Neistotu vyvolalo prideľovanie finančných prostriedkov neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú základnú starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi na začiatku roku 2013. Dôvodom bola reorganizácia Ministerstva vnútra SR a zmeny systému verejného obstarávania. K stabilizácii došlo v druhej polovici roka 2013. Znížená úroveň spolupráce s mimovládnymi organizáciami v odborných pracovných skupinách bráni vytvoreniu novej efektívnej politiky.

 

ODPORÚČANIA PRE SR:

Dôsledne vyšetrovať, stíhať a odsúdiť páchateľov obchodovania s ľuďmi, využívať nepodmienečné tresty odňatia slobody; pokračovať vo vzdelávaní a budovať kapacity pre vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov; skvalitňovať proces zaraďovania obetí identifikovaných políciou do špecializovaných zariadení starostlivosti; poskytnúť viac finančných prostriedkov na právnu pomoc obetiam; pokračovať v iniciatíve zlepšovania kvality poskytovanej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi z marginalizovaných rómskych komunít, vrátane trestného stíhania a odsúdenia obchodníkov s ľuďmi; v oblasti indikátorov obchodovania s ľuďmi vzdelávať všetkých vládnych úradníkov, najmä príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície, ktorí môžu prísť do styku s obeťami; zabezpečiť činnosť efektívneho a nezávislého národného spravodajcu v oblasti obchodovania s ľuďmi pre tvorbu kritického hodnotenia a pre potreby vládneho úsilia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi; skvalitniť konzultácie s mimovládnymi organizáciami v rámci pracovnej skupiny expertov, za účelom rozšírenia spolupráce; a zmeniť zákon tak, aby formálne zakázal stíhanie obetí obchodovania s ľuďmi za trestné činy spáchané v dôsledku ich obchodovania.

 

STÍHANIE

Vláda Slovenská republiky preukázala obmedzené úsilie, s cieľom stíhať a odsúdiť páchateľov obchodovania s ľuďmi, uložené tresty boli mierne a nedokázali odradiť obchodníkov s ľuďmi. Slovenská republika zakazuje všetky formy obchodovania s ľuďmi prostredníctvom § 179 Trestného zákona, ktorý stanovuje sankcie v rozpätí štyri roky až uloženia doživotnému trestu odňatia slobody. Tieto sankcie sú dostatočne prísne a primerané s tými, ktoré sú stanovené pre ostatné druhy závažnej trestnej činnosti, ako je napríklad znásilnenie. V apríli 2013 vstúpila do platnosti novela Trestného zákona, ktorá zapracovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a boji proti obchodovaniu s ľuďmi (2011/36/EÚ). Novela doplnila nové formy páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, únos ako prostriedok obchodovania, nútené žobranie, nútené manželstvo. Počas sledovaného obdobia, slovenskí úradníci začali trestné stíhanie v 11 prípadoch a stíhali 12 osôb, v porovnaní s 23 vyšetrovaniami a 19 trestnými stíhaniami osôb v roku 2012.
V priebehu sledovaného obdobia súdy odsúdili 14 páchateľov, čo je mierny nárast z počtu 11 v roku 2012. Mierne a podmienečné tresty odsúdených osôb zostali slabosťou slovenských súdov.

 

Mimovládne organizácie poznamenali, že slovenská polícia mala problémy so získaním dôkazov pri práci s obeťami z marginalizovaných rómskych komunít. Obete sa často vrátili do prostredia, z ktorého pochádzali. Odborníci sa tiež domnievajú, že proces vymáhania práva kladie príliš veľký dôraz na svedeckú výpoveď obete, neprejavuje dostatočnú snahu pri zabezpečovaní ďalších typov dôkazov. Zvýšeniu počtu vyšetrovaných prípadov s medzinárodným prvkom, by pomohlo, ak by vláda presunula pôsobnosť vyšetrovania trestných činov obchodovania s ľuďmi z jednotky na vyšetrovanie organizovaného zločinu prezídia PZ na jednotku nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície, čo by umožnilo pracovníkom s odbornými znalosťami vyšetrovať podozrenia, identifikovať a pomôcť obetiam. Tento prevod zodpovednosti obdobne prebehol vo Veľkej Británii. Ministerstvo vnútra vycvičilo 41 policajtov na prácu v zahraničných misiách. Vláda nevykázala žiadne vyšetrovanie, stíhanie alebo odsúdenie štátnych zamestnancov za spoluúčasť pri obchodovaní s ľuďmi.

 

OCHRANA

Vláda deklarovala zmiešané úsilie na ochranu obetí, obete neobdržali dostatočné finančné prostriedky na právnu pomoc. Problémy MV SR spojené s reorganizačnými snahami v prvej polovici roka 2013 viedli k finančnej neistote pri dotáciách určených na služby obetiam; tieto problémy boli vyriešené v druhej polovici roka. Nie je známe, či financovanie bude pokračovať, mimovládne organizácie zápasili s alokovaním zdrojov. Nedostatok finančných prostriedkov bráni týmto organizáciám poskytovať dostatočnú starostlivosť pri pomoci obetiam.

Vláda, niekedy v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, cvičila stovky vládnych úradníkov, vrátane policajtov v oblasti migrácie a organizovaného zločinu, diplomatov, inšpektorov práce, personálu sociálnych zariadení v oblasti identifikačných techník indikátorov uvedených rizík. V roku 2013 slovenská polícia identifikovala 25 obetí a občianska spoločnosť identifikovala ďalších 30 obetí, čo znamená zváženie oproti 37 obetiam v roku 2012. Vláda nemala jednotný systém odovzdávania zistených obetí službám starostlivosti o obete, mimovládne organizácie vyhlásili, že údajné zneužité obete v skutočnosti neboli obeťami a len žiadali o dávky. Sociálni pracovníci absolvovali školenia na identifikáciu obetí a mali zavedené postupy odkazovania obetí na národného koordinátora alebo priamo na organizácie poskytujúce služby starostlivosti o obete.

30 z 55 identifikovaných obetí vstúpilo do podporného programu vlády na financovanie starostlivosti o obete, v porovnaní s 22 obeťami v roku 2012, ktorým mimovládne organizácie poskytli pomoc formou prístrešia, zdravotnej starostlivosti, vrátane právnej pomoci a psycho-sociálnej podpory po dobu až 180 dní alebo kým do skončenia súdneho konania. 9 obetí boli muži a 21 bolo žien. Iba 1 z 25 obetí identifikovaných políciou vstúpila do zariadení podpory, čo vyvoláva otázky o tom, či tieto obete boli informované o možnosti starostlivosti. Obete boli ubytované v azylových domoch, ktoré tiež slúžili iným typom klientov, pričom boli umiestnené oddelene. Vláda neposkytla dlhodobú rehabilitačnú pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

V februári 2014 Ministerstvo vnútra SR začalo trénovať 300 policajných špecialistov a sociálnych pracovníkov, ktorí pracovali v sociálne vylúčených rómskych komunitách v oblasti obchodovanie s ľuďmi a ďalších súvisiacich oblastiach.

 

Vláda nepovzbudzovala obete k účasti na vyšetrovaniach obchodu s ľuďmi. Obete riskovali zažívanie sekundárnej traumatizácie počas vyšetrovacieho procesu, keď boli opakovane vypočúvané. Zákonom bolo umožnené predĺženie trvalého pobytu pre obete obchodovania
s ľuďmi, ktoré by čelili ťažkostiam alebo odplate, ak by sa vrátili do krajiny svojho pôvodu; žiadne takéto povolenie na pobyt nikdy nebolo vydané. Mimovládne organizácie upozornili na zníženú úroveň spolupráce vládnych úradníkov v rámci pracovnej skupiny odborníkov v oblasti starostlivosti o obete. Žiadne správy neuvádzajú, že by vláda trestala obete za protiprávne činy spáchané ako priamy dôsledok obchodovanie s ľuďmi. Zákon neustanovuje formálny zákaz stíhať obete obchodovania s ľuďmi. Vláda tvrdí, že orgány presadzovania práva majú možnosť uváženia odmietnuť stíhať obete obchodovania s ľuďmi za trestné činy spáchané v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi.

 

PREVENCIA

Vláda zlepšila svoje úsilie, aby sa zabránilo obchodovaniu s ľuďmi. Ministerstvo vnútra SR predstavilo novú informačnú kampaň. Ministerstvo, spolu s niekoľkými slovenských mimovládnych organizácií a britskými partnermi, začalo so zvyšovaním povedomia slovenských Rómov cestujúcich do Glasgowa v Škótsku. Projekt formou dokumentárneho filmu sa skladá z výpovedí obetí z marginalizovaných rómskych komunít. Vláda financovala výskumný projekt mimovládnych organizácií, skúmajúci príčiny obchodovania s ľuďmi
v sociálne vylúčených rómskych komunitách. Vláda tiež financovala projekt mimovládnych organizácií na zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve pri výkone práce v zahraničí. Informačné stánky boli umiestnené v nákupných centrách, obecných budovách a ďalších verejných miestach po celej krajine, vrátane letiska v Bratislave. Vláda naďalej financovala linku proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré prevádzkuje IOM.

 

Vláda neustanovila národného spravodajcu, čo je povinná na základe článku 19 smernice proti obchodovaniu s ľuďmi Európskej únie. Vláda v priebehu roka nevykonávala žiadne činnosti k zníženiu dopytu po komerčnom sexe. Vláda nenahlásila poskytnutie školení v problematike obchodovania s ľuďmi pre bezpečnostné sily pred ich nasadením v zahraničí na medzinárodných mierových misiách.

 

 

Kompletné znenie Správy je dostupné na internetovej stránke MZV USA na adrese:

http://www.state.gov/documents/organization/226848.pdf


PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2013 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2013

 

A/PREVENTÍVNE AKTIVITY NA ŠKOLÁCH:

 • Súkromné gymnázium Topoľčany
 • Gymnázium J.M.Hurbana Čadca
 • Gymnázium sv. Vincenta de Paul Topoľčany
 • Gymnázium Matky Alexie Bratislava
 • Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Košice
 • Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné
 • Stredné odborné učilište polytechnické Humenné
 • Stredná odborná škola, Farského, Bratislava
 • Stredná odborná škola služieb Prešov
 • Stredná odborná škola elektrotechnická Bratislava
 • Stredná odborná škola polytechnická Trnava
 • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina
 • Stredná odborná škola, Svätoplukova Bratislava
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského Žilina
 • Pedagogická a sociálna akadémia Čadca
 • Obchodná akadémia Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
 • Súkromná stredná odborná škola Via Humana Skalica
 • Stredná umelecká škola animovanej tvorby Bratislava
 • Základná škola Podzámska Hlohovec
 • Základná škola Dunajská Lužná
 • Školský internát pri SZŠ Prešov
 • Školský internát pri GTA Košice

Počet poslucháčov: 1 288

 

B/ PREZENTÁCIA GIFT BOXU na projekte „Červené stužky“  Žilina:

Počet účastníkov:311

 

C/PREVENTÍVNE AKTIVITY V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

 • OZ Kobúrkovo – Kocúrkovo Trnava 
 • Nano Nagle centre Spišské Podhradie
 • ZŠ a MŠ Lomnička
 • SOŠ Lomnička
 • Pastoračné centrum Lomnička
 • ZŠ Jarovnice
 • OZ Jarovnice: detašované pracovisko VŠ sv. Alžbety

 Počet poslucháčov: 338

 

D/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V DETSKÝCH DOMOVOCH

 • Detský domov Svetluška Banská Bystrica
 • Detský domov Srdiečko Banská Bystrica
 • Detský domov Topoľčany

Počet poslucháčov: 34

 

E/ PREVENTÍVNE AKTIVITY V DOMOVOCH  NA POL CESTY

 • Dom sv. Kláry Liptovský Mikuláš
 • Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná

 Počet  poslucháčov: 17

 

F/ PREVENTÍVNE AKTIVITY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

 • Katolícka univerzita Ružomberok
 • Trnavská univerzita, Teologická fakulta Bratislava

Počet  poslucháčov: 50

 

G/ DETSKÉ DOMOVY PRE MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU

Horné Orechové a Medzilaborce – v oboch bola nadviazaná spolupráca a preškolenie odborných pracovníkov projektu Bakhita s cieľom vyhľadávania potenciálnych obetí OSĽ a vykonávania preventívnych aktivít pre maloletých bez sprievodu; 

 

H/ PREVENCIA A VYHĽADÁVANIE OBETÍ V ZARIADENIACH PRE ŽIADATEĽOV O AZYL

 • Záchytný tábor Humenné
 • Pobytové tábory Opatovská Nová Ves a Rohovce
 • Útvary policajného zaistenia v Sečovciach a Medveďove  

Spolu sme uskutočnili sme 22 návštev s aktivitami, ktorých sa zúčastnilo 243 cudzincov.

 

I/ OSVETA

Články o OSĽ v časopisoch a novinách:

 • Tlačová správa  pri príležitosti 18. októbra – prebratá viacerými médiami
 • Rádio Lumen: Obchodovanie s ľuďmi – aktuality

 

J/ INÉ

 • Spustenie f-booku: Stop obchodovaniu s ľuďmi
 • Spustenie nového webu: www.obchodsludmi.sk
 • Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii v Ljubljane „Caritas against Human trafficking“
 • Aktívna účasť na odbornej konferencii OZ Storm v Nitre: „Obchodovanie s ľuďmi- prevencia, výskum, prax“
 • Míting európskej siete na boj proti OSL RENATE v Čičmanoch
 • Účasť na konferencii v Poľsku vo Varšave s názvom: „Obete na prvom mieste“
 • Stretnutie migračných pracovníkov a pracovníkov na projekte Stop traffikcing pri Konferencii biskupov Slovenska s Mons. Jánom Oroschom na ABÚ v Trnave

 

K/ REINTEGRÁCIA OBETÍ OSL

V roku 2013 sme zaradili do Programu MV SR 10 obetí OSL.


PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK 2012


BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2012 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA »

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2012 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA

Slovenská republika

Slovenská republika je zdrojovou, tranzitnou aj cieľovou krajinou čo sa týka  mužov, žien a detí, ktorí  sú vystavení obchodovaniu s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania a nútenej práce. Slovenskí muži a ženy sú v západnej Európe, najmä však vo Veľkej Británii,  vystavení nútenej práci v oblastiach ako poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Slovenské deti sú vo Veľkej Británii vystavené nútenej kriminalite. Slovenské ženy sú v krajinách ako Holandsko, Slovinsko, Dánsko, Nemecko a ďalších európskych krajinách zneužívané k obchodovaniu za účelom sexuálneho vykorisťovania. V roku 2012 boli identifikované dve Slovenky, ktoré boli zneužité za účelom nútenej práce aj v Spojených štátoch. Na druhej strane, ženy z krajín ako Ukrajina, Moldavsko, Bulharsko, Rumunsko a potenciálne aj ženy a muži z Vietnamu sú zneužívaní na prácu v Slovenskej republike. Prudký nárast zahraničných občanov, hlavne z Rumunska, žobrajúcich na Slovensku môže naznačovať existenciu obchodovania s ľuďmi. Obete z krajín bývalého Sovietskeho zväzu sú údajne prepravované cez Slovenskú republiku za účelom nútenej prostitúcie a ostávajú buď v rámci krajiny alebo vykonávajú nútenú prostitúciu v rámci Európy. V roku 2012, bola cestou do Nemecka za účelom nútenej prostitúcie na Slovensku identifikovaná obeť Bulharského pôvodu. Takisto v tom roku bola na Slovensku identifikovaná obeť Kamerunského pôvodu, ktorá bola za účelom nútenej prostitúcie obchodovaná na Ukrajine. Slovenské deti, ženy a muži rómskej národnosti sú nútení k žobraniu vo Švajčiarsku a ďalších krajinách západnej Európy. Rómovia zo sociálne segregovaných vidieckych sídiel sú nadmerne zraniteľní na obchodovanie s ľuďmi, najmä kvôli nemožnosti prístupu ku kvalitnému vzdelaniu v segregovaných školách. Obchodníci s ľuďmi, najmä prominentnejší Rómovia vyhľadávali svoje obete prostredníctvom  rodinných, susedských kontaktov, sietí a zameriavajú hlavne na jednotlivcov so zdravotným postihnutím alebo veľkými  dlhmi. V správach mimovládnych organizácií (ďalej len „MVO“) sa uvádza, že deti, ktoré opustia brány zariadení ústavnej starostlivosti nemajú dostatočnú podporu a môžu sa stať obeťami obchodovania.

Vláda Slovenskej republiky je v plnej miere v súlade s minimálnymi štandardmi pre elimináciu obchodovania s ľuďmi. Vláda naďalej úzko spolupracuje s MVO a spolu ponúkajú komplexnú starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi. Vláda ďalej pokračuje v  zvyšovaní povedomia ohľadom obchodovania s ľuďmi a dala do užívania informačný systém za účelom zlepšenia výmeny informácií vedúcich k eliminovaniu obchodovania s ľuďmi. Zlepšenia sú však potrebné. Úsilie vlády proaktívne identifikovať obete obchodovania s ľuďmi hlavne medzi najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva bolo nedostatočné. Nízke tresty pre odsúdených páchateľov obchodovania sú naďalej nedostatkom.

Trestné stíhanie

Vláda Slovenskej republiky pokračovala v snahách o trestné stíhanie a usvedčovanie páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi počas celej doby hodnoteného obdobia, avšak uložené tresty boli nedostatočné. Slovenská legislatíva zakazuje všetky formy obchodovania s ľuďmi prostredníctvom § 179, § 180 a § 181 Trestného zákona, podľa ktorých páchatelia týchto trestných činov môžu byť odsúdení na štyri roky až doživotie. Tieto sankcie sú dostatočne prísne a sú porovnateľné s tými, ktoré sú ukladané za iné závažné trestné činy, ako je znásilnenie. Podľa údajov prokuratúry Slovenskej republiky, v roku 2012 bolo orgánmi činnými v trestnom konaní začatých 19 trestných konaní s páchateľmi trestných činov obchodovania s ľuďmi. V porovnaní s rokom 2011 bolo trestné stíhanie začaté u 14 páchateľov. Podľa údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky boli 11 páchatelia trestných činov obchodovania s ľuďmi v roku 2012 odsúdení, čo predstavuje nárast z 9 odsúdených v porovnaní s rokom 2011. Páchatelia sa dopustili trestných činov podľa paragrafov § 179 (pozn. trestný zákon, účinný od 1.1.2006) a § 246 (pozn. trestný zákon účinný do 1.1.2006) Trestného zákona. Páchateľom boli uložené tresty v dolnej hranici trestnej sadzby, čo považujeme za nedostatok slovenského súdnictva. Len 7 z 11 obžalovaných dostalo tresty nepodmienečne a aj to len v rozsahu od 2 do 8 rokov. V porovnaní s rokom 2011 je to ale posun, pretože v tom roku dostali len 3 z 9 páchateľov nepodmienečné tresty. Vyšetrovanie prípadu uvedeného v Hodnotiacej správe Spojených štátov amerických z roku 2011 zahŕňajúce približne 340 obetí nútených prác prevažne z Ukrajiny a Rumunska bolo v priebehu roka 2012 bez ukončenia trestného stíhania. Kupliarstvo s deťmi však nebolo vo všetkých prípadoch považované za trestný čin obchodovania s ľuďmi. Počas sledovacieho obdobia orgány činné v trestnom konaní nezačali žiadne vyšetrovanie alebo stíhania verejných činiteľov pre údajnú spoluvinu v spojení s trestným činom obchodovania s ľuďmi. Justičná akadémia Slovenskej republiky sa snaží začleniť problematiku obchodovania s ľuďmi do osnov nepovinných vzdelávacích programov pre súdy a prokuratúry.

Ochrana

Počas sledovaného obdobia Slovenská vláda vykazovala zmiešané úsilie na podporu a ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Na jednej strane v spolupráci s medzinárodnou organizáciou vyškolila stovky pracovníkov, ako príslušníkov polície migračného úradu, jednotky boja proti organizovaného zločinu, diplomatov, pracovníkov inšpektorátov práce ako aj pracovníkov detských domovov v technikách identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. A na strane druhej zase orgány vynucovania práva urobili veľmi málo v proaktívnom prístupe identifikovania obetí. Inšpektoráty práce v spolupráci s políciou spoločne vykonali kontroly  v poľnohospodárstve a stavebníctve, no aj napriek ukazovateľom nútenej práce hlavne v poľnohospodárstve sa im obeť obchodovania s ľuďmi nepodarilo odhaliť. Nemáme informáciu o tom koľko obetí bolo štátnymi zamestnancami identifikovaných okrem spomínanej obete Kamerunského pôvodu identifikovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s medzinárodnou organizáciou. Väčšina obetí bola identifikovaná MVO. V roku 2012 bolo identifikovaných 37 obetí obchodovania s ľuďmi z čoho asi 15 obetí bolo obchodovaných za účelom nútenej práce. Vláda nemá vybudovaný národný referenčný systém, ktorý by odkazoval identifikované obete k zabezpečeniu starostlivosti pre obete obchodovania s ľuďmi, ale niektoré vládne inštitúcie zaviedli postupy ako zabezpečiť starostlivosť takýmto osobám. Nie sú žiadne špeciálne postupy ako zaobchádzať s detskými obeťami obchodovania. 22 z 37 identifikovaných obetí bolo zahrnutých do programu podpory a ochrany obetí obchodovania financovaného z prostriedkov vlády Slovenskej republiky v porovnaní s 31 obeťami, ktoré sa ocitli v zariadeniach prevádzkovaných MVO v roku 2011. Dospelé osoby mali povolené opustiť tieto zariadenia na základe slobodnej vôle a bez sprievodu. Nemáme informácie o podmienkach v akých žijú obete ktoré neboli zahrnuté do program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Vláda Slovenskej republiky neposkytuje dlhodobú asistenciu obetiam obchodovania s ľuďmi.  7 z 22 obetí boli obchodovaní za účelom nútenej práce, dve ženy mali zahraničný pôvod. Podľa Rady Európy sa v správe GRETA uvádza, že Slovenská republika potrebuje zlepšenia čo sa týka ochrany maloletých bez sprievodu, pretože pokiaľ opustia špecializované ústavy starostlivosti pre maloleté osoby môžu sa stať potenciálnymi obeťami obchodovanými do tretích krajín. Vláda Slovenskej republiky nenútila obete zúčastniť sa na vyšetrovaní obchodovania s ľuďmi. Podľa MVO obete riskovali v procese vyšetrovania sekundárnu viktimizáciu kvôli početným výsluchom. Aj napriek tomu, že vláda Slovenskej republiky ponúka zahraničným obetiam, na základe ich identifikácie, obnoviteľné 90-dňové legálne právne postavenie (pozn. tolerovaný pobyt) na Slovensku, prijímať pomoc, prístrešie a možnosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, žiadnej zahraničnej obeti zatiaľ tento status udelený nebol. Zákonom povoľuje predĺženie pobytu pre obete obchodovania s ľuďmi, ktoré čelia riziku utrpenia alebo pomsty, ak sa vrátia do svojej krajiny pôvodu; avšak zatiaľ nebolo žiadne takéto povolenie vydané. Hoci zákon nezakazuje stíhanie obetí obchodovania za protizákonné činy ako priamy dôsledok obchodovania s ľuďmi, v priebehu roka sa nevyskytlo žiadne takéto penalizovanie obetí.

Prevencia

Vláda pokračuje v aktivitách na prevenciu obchodovania s ľuďmi. Vláda financuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi ktorú prevádzkuje IOM. Vláda spustila preventívnu kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi zameranú na rodičov potenciálnych obetí, zahŕňajúcu bilboardy a plagáty. V decembri 2012, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spustilo projekt informačného systému ktorý napomáha zdieľať informácie o boji proti obchodovaniu. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a IOM distribuovali letáky určené pre potenciálne obete obchodovania na letiskách, hraničných priechodoch, záchytných táboroch pre  nelegálnych migrantov a takisto aj v zariadeniach pre maloletých bez sprievodu. Vláda Slovenskej republiky pokračovala vo svojich aktivitách v boji proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len „expertná skupina“), ktorá predstavuje multidisciplinárne zloženie zástupcov ministerstiev, orgánov samosprávy a MVO. V roku 2012, vláda zaviedla zmeny, v zmysle ktorých konečné schválenie odporúčaní Expertnej skupiny je na úrovni Rady pre prevenciu kriminality, ktorej závery sú záväzné pre všetky ministerstvá. Týmito zmenami, ak budú vykonávané, bude možné riešiť sťažnosti MVO a povinné štátne orgány poverené na boj proti obchodovaniu s ľuďmi budú brané na zodpovednosť. Vláda Slovenskej republiky neustanovila národného spravodajcu tak, ako sa k tomu zaviazala v článku 19 európskej smernice pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Vláda Slovenskej republiky v priebehu roka nevyvinula žiadne aktivity na zredukovanie dopytu po sexuálnych službách. Vláda Slovenskej republiky nezorganizovala školenia ohľadom obchodovania s ľuďmi pre bezpečnostné zložky pred ich nasadením do medzinárodných mierových misií v zahraničí.


PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2012 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2012

PREVENTÍVNE AKTIVITY NA ŠKOLÁCH A V ŠK. ZARIADENIACH

(pozn. školy označené kurzívou nás kontaktovali prostredníctvom projektu Červené stužky: http://www.cervenestuzky.sk/aktivity.php#)

Gymnázium Konštantínova 2, Prešov; SOŠ Farského 9, Bratislava; Gymnázium A. Einsteina, Bratislava; Gymnázium  J. Hronca, Košická, Bratislava; Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava; ZŠ Podzámska 35, Hlohovec; ZŠ Vrútocká, Bratislava; ZŠ Vazovova, Bratislava; Školský internát A. Garbana, Košice; SOŠ Nitrianska, Šurany; SOŠ v Humennom; SOŠ v Prešove; Gymnázium Jablonská 5, Myjava; Stredná priemyselná škola, Ul. SNP 413/8, Myjava; SOŠ Technická Myjava; Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím Mokrohájska Bratislava; Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina; SOŠ Stavebná, Žilina; Spojená škola Žilina – Bytčica; Súkromná stredná odborná škola, Žilina; Gymnázium sv. Františka, Žilina; Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina; Stredná odborná škola podnikania, Žilina; Stredná zdravotnícka škola, Považská Bystrica; SOŠ Svätoplukova Bratislava; VŠ sv. Alžbety Bratislava

Spolu poslucháčov: 2044

PREVENTÍVNE AKTIVITY V RÓMSKYCH KOMUNITÁCH

 • Základná škola Jarovnice  – 2. 5. 2012 (123 žiakov)
 • Pastoračné centrum Jarovnice  – 23. 2. 2012 (17 účastníkov)

PREVENTÍVNE AKTIVITY V DETSKÝCH DOMOVOCH A V ZARIADENIACH NÚDZOVÉHO BÝVANIA

Domov sociálnych služieb pre mládež z detských domovov Močenok (47 účastníkov)
Detský domov Macejko – Malacky (9 účastníkov)
Útulok sv. Vincenta Banská Bystrica (27 účastníčok)

DETSKÉ DOMOVY PRE MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU

Horné Orechové a Medzilaborce – v oboch bola nadviazaná spolupráca a preškolenie odborných pracovníkov projektu Bakhita s cieľom vyhľadávania potenciálnych obetí OSĽ a vykonávania preventívnych aktivít pre maloletých bez sprievodu; Horné Orechové – preventívne aktivity (5 účastníkov)

 PREVENCIA A VYHĽADÁVANIE OBETÍ V ZARIADENIACH PRE ŽIADATEĽOV O AZYL

Záchytný tábor Humenné, Pobytové tábory Opatovská Nová Ves a Rohovce, Útvary policajného zaistenia v Sečovciach a Medveďove – dokopy sme uskutočnili sme 20 návštev s aktivitami, ktorých sa zúčastnilo 132 cudzincov

OSVETA

Články o OSĽ v časopisoch a novinách:

 • Prešovský večerník – 21. 5. 2012
 • Časopis Charita – 1/2012; 02/2012; 03/2012
 • Časopis Socioterapia – január 2012
 • Časopis Miriam – 2. 6. 2012
 • Tlačová správa  pri príležitosti 18. októbra – prebratá viacerými médiami (RTV, rádio Lumen, webové portály..)

INÉ

 • Divadelná hra Vtáčatko v Prešove- spolupráca s PKO Prešov a OZ MAGIS / 27. 3. – premiéra, 24. 5. – repríza/ – účastní aj mladí Rómovia z Jarovníc
 • Preventívna mediálna kampaň pred Olympijskými hrami 2012  v Londýne na základe nadviazanej spolupráce s britskou STOP THE TRAFFIK – vydaná tlačová správa: web Charity, web Human, TKKBS, web KVPZR,  časopis CHARITA, web Ľavicové noviny,  web Rádio Vatikán, Rádio Lumen; web topnovinky,
 • Beseda so študentmi v UPC Mlynská dolina – pri príležitosti Dňa boja proti OSĽ; propagované na rôznych webových stránkach, vrátane bratislavského Kam do mesta (http://www.kamdomesta.sk/bratislava/kulturne-institucie/ine/akcie-v-bratislave/novodobe-otroctvo-obchodovanie-s-ludmi)
 • Festival radosti  pre mládež Pavlovce nad Úhom – workshop o obchodovaní s ľuďmi (august)
 • Zosieťovávanie so zástupkyňami americkej siete POLARIS PROJECT na boj proti OSĽ – pracovný míting v Bratislave
 • Lorien – ÚPSVaR Bratislava – konferencia   „Dobrá prax a úskalia prípravy na odchod z ústavnej starostlivosti“ – komunikácia skúsenosti vysokej zraniteľnosti odchovancov DD voči OSĽ
 • Úsmev ako dar, o.z.  –  konferencia za účasti riaditeľov a detských domovov Mosty v sociálnoprávnej ochrane – prednáška „ Mladí dospelí z DeD ako obete obchodovania s ľuďmi“
 • Mítingy európskej siete na boj proti OSL RENATE: Praha, Londýn, Steyl (Holandsko)
 • Informácie o OSĽ pre žiakov a študentov na stránke www.mladacharita.sk
 • Tvorba kariet s číslom Linky pomoci pre utečencov
 • Prípadová štúdia na stránke medzinárodnej siete COATNET: http://www.caritas.org/Resources/Coatnet/LabourTraffickingAwayAlone.html
 • Zaradenie sa medzi kontakty pomoci obetiam OSĽ v rámci medzinárodnej siete COATNET: http://www.caritas.org/Resources/Coatnet/HelpHotline.html

 


PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK 2011


BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2011 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA »

BOJ S OBCHODOVANÍM S ĽUĎMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ZA ROK 2011 PODĽA HODNOTIACEJ SPRÁVY VLÁDY USA

Tak ako po predošlé roky, aj tento rok bola vydaná hodnotiaca správa vlády USA o situácii v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi  – Trafficking in Persons (TIP) Report. V nej posudzované úsilie jednotlivých krajín sveta za uplynulý rok z hľadiska úspešnosti svojich aktivít a krokov v boji proti tomuto zločinu. Slovenská republika obhájila svoje miesto v najlepšej, teda prvej skupine. Preklad hodnotenia Slovenskej republiky na poli boja proti obchodovaniu s ľuďmi za rok 2011 (neprešiel jazykovou korekciou):

SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SKUPINA 1)

Slovenská republika (alebo Slovensko) je zdrojovou, tranzitnou a cieľovou krajinou pre mužov, ženy a deti vystavené obchodovaniu pre sexbiznis a nútenú prácu. Slovenskí muži a ženy sú vystavení  nútenej práci v poľnohospodárstve a stavebníctve v západnej Európe, najmä vo Veľkej Británii. Deti zo Slovenska sú v Británii nútené vykonávať kriminálnu činnosť. Slovenské ženy sú vystavené obchodovaniu pre účely sexuálneho zneužívania v Holandsku, Slovinsku, Dánsku, Nemecku a ostatných krajinách Európy. Muži a ženy z Ukrajiny a Rumunska sú údajne nútení pracovať v rámci Slovenskej republiky. Obete sú podľa všetkého transportované cez územie Slovenskej republiky z krajín bývalého Sovietskeho zväzu a nútené do prostitúcie v rámci tejto krajiny aj ostatných častiach Európy. Rómske deti, ženy a muži sú vystavení nútenému žobraniu vo Švajčiarsku a ostatných krajinách západnej Európy. Rómovia zo sociálne segregovaných  osád boli nepomerne zraniteľnejší  voči obchodovaniu – vzhľadom na ich nezamestnanosť, nízke vzdelanie a  nedostatok prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu; sčasti kvôli  segregovaným špeciálnym školám,  a vystavení  diskriminácii zo strany príslušníkov bezpečnostných zložiek.  Obchodníci s ľuďmi, obzvlášť prominentní jednotlivci v rómskych komunitách, nachádzali obete prostredníctvom rodinných a osadných sietí , zameriavajúc sa najmä na ľudí s veľkými dlhmi voči úžerníkom alebo na jednotlivcov s rôznymi hendikepmi.

Vláda Slovenskej republiky plne dodržiava  minimálne  normy  eliminácie obchodovania s ľuďmi.  Stále sú však nevyhnutné zlepšenia.  Vláda prostredníctvom Národného programu  boja proti obchodovaniu s ľuďmi úzko spolupracovala s mimovládnymi organizáciami s cieľom poskytnutia komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi. Ako spoluvinník v obchodovaní so Slovenkami pre účel sexuálneho vykorisťovania na trest odňatia slobody v trvaní 4,5  roka bol úspešne usvedčený istý bývalý starosta. Vláda tiež spustila úspešnú kampaň  na zvýšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi na nútenú prácu.  Snaha vlády zmeniť vyhľadávanie obetí políciou na viac proaktívnu zostáva však stále slabá.  Napriek indíciám o výskyte obchodovania s ľuďmi pre účely nútenej práce na Slovensku polícia opäť zlyhala v identifikácii zahraničných obetí v krajine. Tresty páchateľom obchodovania s ľuďmi boli znížené, z deviatich odsúdených  len traja dostali nepodmienečné tresty odňatia slobody. V neposlednom rade vláda nedisponuje žiadnymi právnymi opatreniami, ktoré by povoľovali  kompetentným nestíhať obete obchodovania  za trestné činy, ktoré spáchali ako dôsledok ich obchodovania. Mimovládne organizácie ale nezaznamenali žiadne prípady obetí obchodovania stíhaných za tieto druhy trestných činov.

Odporúčania pre Slovenskú republiku:

Výrazne zvýšiť úsilie o proaktívnu identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi; zvýšiť úsilie o identifikáciu obetí obchodovania v rómskych komunitách, zahŕňajúc väčšie zaangažovanie  príslušníkov polície; identifikovať deti mladšie ako 18 rokov, ktoré prostituujú ako obete obchodovania; zvýšiť proaktívnu identifikáciu obetí  na pracoviskách, zahŕňajúc oblasť poľnohospodárstva a stavebníctva; zlepšiť efektivitu Expertnej skupiny pre boj s obchodovaním s ľuďmi – so zabezpečením toho, aby sa štátne  orgány zodpovedali za  plnenie svojich úloh vládneho plánu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi;  posilniť procesy identifikácie, odovzdávania a starostlivosti o detské obete obchodovania s ľuďmi; prijať právne opatrenia umožňujúce autoritám nestíhať obete obchodovania  za nanútené trestné činy spáchané nimi v rámci ich obchodovania; poskytnúť služby inkluzívnej  sociálnej práce vysoko zraniteľným skupinám s cieľom redukovať výskyt obchodovania s ľuďmi; pokračovať v tréningoch a budovaní kapacít týkajúcich sa vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, zabezpečiť rázne vyšetrovanie a súdne stíhanie  trestných  činov obchodovania s ľuďmi, odsúdenie a trestanie páchateľov týchto trestných činov odňatím slobody; zaistiť, aby sa všetky tréningy justície a tréningy polície dotýkali aj problematiky obchodovania s ľuďmi na účel nútenej práce; prevziať spôsoby dovoľujúce autoritám konať v prípadoch obchodovania s ľuďmi, ak obeť  nepodala trestné oznámenie alebo ho stiahla; zabezpečiť dostatok ubytovacích kapacít na prijatie potenciálnych mužských obetí obchodovania s ľuďmi; a viesť kampane zamerané na zníženie „dopytu“, s cieľom vzdelávať Slovákov a ľudí prichádzajúcich do krajiny o možných prepojeniach medzi prostitúciou, vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi.

TRESTNÉ STÍHANIE

Slovenská vláda preukázala počas daného obdobia zmiešané úsilie vo vyšetrovaní a stíhaní trestných činov obchodovania s ľuďmi. Tresty uložené  páchateľom obchodovania s ľuďmi  sa počas roka zoslabovali. Slovenská republika vymedzuje obchodovanie s ľuďmi prostredníctvom § 179, 180 a 181 Trestného zákona, ktoré stanovujú za tieto skutky tresty od štyroch rokov po doživotie. Tieto tresty sú dostatočne prísne a zodpovedajú trestnej sadzbe za ostatné závážne trestné činy, ako je napríklad znásilnenie. V roku 2011 slovenské úrady vyšetrovali približne 19 prípadov obchodovania s ľuďmi, vrátane minimálne jedného prípadu nútenej práce. V roku 2010 slovenské orgány vyšetrovali okolo 15 prípadov obchodovania s ľuďmi.  Prípad priťahujúci pozornosť, citovaný v Správe o obchodovaní s ľuďmi z roku 2011, týkajúci sa  340 robotníkov z Ukrajiny a Rumunska  obchodovaných na  nútené práce zostáva nevyriešený,  štyria údajní páchatelia prípadu čakajú na pokračovanie procesu vo väzbe. Slovenské orgány iniciovali  trestné konanie voči jednému  páchateľovi obchodovania s ľuďmi, kým v  roku 2010 bolo takto obžalovaných 5 páchateľov. V roku 2011 bolo odsúdených 9 páchateľov obchodovania s ľuďmi, čo je nárast oproti šiestim odsúdeným z  roku 2010. Napriek tomu nízke tresty dané odsúdeným  zostávajú slabinou  slovenských súdov;  len traja z deviatich odsúdených páchateľov dostali nepodmienečné tresty. Najdlhším bol pritom trest odňatia slobody na štyria a pol roka, ktorý bol uložený istému starostovi za spolupáchateľstvo na obchodovaní dvoch slovenských žien pre účely sexuálneho vykorisťovania. Jeden páchateľ bol odsúdený na ročný trest odňatia slobody, ďalší na rok a 10 mesiacov odňatia slobody. Zvyšní šiesti obvinení dostali podmienečné tresty. V roku 2010 boli na trest  odňatia slobody odsúdení traja zo šiestich páchateľov.

Policajné štatistiky ukazujú, že obchodovanie s deťmi  nebolo vždy klasifikované ako trestný čin obchodovania s ľuďmi.  Napriek tomu slovenská polícia spolupracovala s britskými orgánmi činnými v trestnom konaní na vyšetrovaní  prípadu obchodovania s ľuďmi, v ktorom mali slovenskí občania zo sociálne znevýhodneného prostredia sľúbenú  dobre platenú prácu – čistenie zeleniny – no dostali sa k zamestnávateľom, pre ktorých museli pracovať 16 hodín denne pod hrozbami a za veľmi nízku mzdu. Podľa dostupných zdrojov sa na akcii slovenskej polície zameranej na náborárov tohto prípadu  zúčastnilo približne 100 príslušníkov polície.

Na Slovensku spadá problematika obchodovania s ľuďmi pod Odbor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Úradu boja proti organizovanej kriminalite. Špecializovaná divízia má 17 vyškolených pracovníkov. Vláda vyškolila pracovníkov hraničnej polície v problematike obchodovania s ľuďmi, aj keď správa Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA; Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) došla k záveru, že slovenská pohraničná stráž po preškolení nepodnikla žiadne proaktívne kroky zamerané na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. Justičná akadémia Slovenskej republiky pokračovala v zapracovaní témy obchodovania s ľuďmi do svojich osnov  základných prokurátorských a sudcovských výukových programov.  Vláda podala správu o pravidelnom poskytovaní pravidelných tréningov pre príslušníkov polície, sociálnych pracovníkov a pracovných inšpektorov.

OCHRANA

Slovenská vláda preukazovala  počas daného obdobia v ochrane obetí  zmiešané úsilie.  Kým na jednej strane udržiavala blízke kontakty s mimovládnymi organizáciami podieľajúcimi sa na  starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi, proaktívna  identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi zostala slabá. Starostlivosť vlády o obete prebiehala prostredníctvom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Program preukazoval relatívne nízky dôkazný  prah  v rozpoznávaní  obetí obchodovania s ľuďmi. Akákoľvek štátna inštitúcia či nezisková organizácia bola povzbudzovaná k identifikácii týchto obetí. Program ponúkal krízovú starostlivosť o obeť obchodovania s ľuďmi v trvaní 90 dní, finančnú podporu, psychologickú asistenciu, zdravotnú starostlivosť a tlmočnícke služby. Aj keď zamestnanci slovenských úradov a orgánov špecializujúcich sa na starostlivosť o deti absolvovali tréningy o identifikácii detských obetí obchodovania s ľuďmi, chýbali špeciálne postupypre riešenie týchto prípadov. Podľa správy GRETA starostlivosť o maloletých bez sprievodu na Slovensku potrebuje zlepšenia. Vyskytli sa prípady zmiznutia maloletých bez sprievodu zo zariadení pre ne určených a sú podozrenia, že aj vďaka účasti obchodníkov s ľuďmi. Neziskové organizácie financované Ministerstvom vnútra poskytovali obetiam obchodovania s ľuďmi špeciálne utajené ubytovanie a starostlivosť.  Vláda zafinancovala pomoc pre 31 obetí  obchodovania s ľuďmi v roku 2011 a pre 29  v roku 2010.  Z podporovaných obetí v roku 2011 bolo 17 žien, 13 mužov a jedno dieťa. Zastúpenie obetí v oblasti sexuálneho vykorisťovania  a nútených prác bolo približne rovnomerné. V roku 2011 vyčlenila vláda mimovládnym organizáciám na aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi približne 220 500 USD, čo je pokles oproti    298 000 USD v roku 2010. Do konca daného roka bolo uvoľnených len  120 000 USD. Tri mimovládne organizácie poskytovali utajené ubytovanie pre obete obchodovania s ľuďmi , ktoré ich mohli opustiť bez doprovodu a podľa vlastnej vôle. Tieto ubytovania boli určené predovšetkým na starostlivosť o ženy, v skutočnosti však mimovládne organizácie  našli možnosť  utajeného ubytovania a starostlivosti aj pre mužské obete  obchodovania s ľuďmi.

Slovenské orgány činné v trestnom konaní  vynaložili malé úsilie na proaktívnu identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi v krajine.  Polícia neidentifikovala žiadne zahraničné obete obchodovania s ľuďmi, napriek indíciám o prípadoch nútenej práce a obchodovania pre sexuálne vykorisťovanie aj na území SR. Aj keď  vláda povzbudzovala obete k spolupráci na vyšetrovaní ich prípadov obchodovania,  mimovládne organizácie postrehli riziko sekundárnej viktimizácie obetí počas opakovaných vypočúvaní. Mimovládne organizácie taktiež konštatovali potrebu vyššej miery formalizácie  národných referenčných mechanizmov, aj keď repatriované  obete sa dostali do starostlivosti príslušných orgánov. Vláda ponúkala identifikovaným zahraničným obetiam obnoviteľný 90-dňový legalizovaný pobyt na území Slovenskej republiky spojený s poskytovaním starostlivosti a  bývania a priestorom na zváženie spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Národný koordinátor má autoritu doporučiť trvalý pobyt obeti obchodovania s ľuďmi, ktorá by po návrate do krajiny pôvodu  čelila ťažkostiam aleboodvete.V konečnom dôsledku však žiadne takéto povolenia k pobytu udelené neboli. Nie sú žiadne informácie o tom,  že by vláda počas sledovaného roka potrestala obete za nezákonné konanie spáchané ako priamy dôsledok ich obchodovania, hoci zákon postihy obetí obchodovania s ľuďmi povoľuje.

PREVENCIA

Vláda udržiavala svoje preventívne aktivity so zameraním na nútenú prácu a pokračovala v presahovaní k rómskym komunitám zraniteľným voči obchodovania s ľuďmi.  Vláda pokračovala  vo financovaní  Linky pomoci  spravovanej Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Na jeseň roku 2011 Ministerstvo vnútra spolupracovalo s IOM v kampani zameranej na boj s nútenou prácou, zahŕňajúcou televízne spoty, distribúciu letákov ako aj špeciálne správy. Linka pomoci zaznamenala na základe týchto aktivít výrazný nárast hovorov. Vláda pokračovala v prevádzke Informačného centra boja proti obchodovaniu s ľuďmi na východe Slovenska s cieľom lepšieho dosahu svojich aktivít na rómske komunity zraniteľnejšie voči  obchodovaniu s ľuďmi. Napriek podieľaniu sa Centra na koordinácii zberu dát je podľa záverov GRETA snaha vlády o zber dát  stále dezorganizovaná, pričom viaceré inštitúcie zhromažďovali dáta separovane. Vláda koordinovala svoje aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi  – multidisciplinárnej skupiny zloženej zo zástupcov viacerých ministerstiev, samosprávnych orgánov a mimovládnych organizácií. Mimovládne organizácie však postrehli nízku mieru zodpovednosti orgánov poverených plnením Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.  Vláda nevykonala počas roka žiadne aktivity na redukciu dopytu po službách komerčného sexu.  Príslušníkom slovenskej  armády poskytla vláda pred ich odchodom do zahraničia na medzinárodné mierové misie základný tréning zameraný na problematiku obchodovania s ľuďmi.


PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2011 »

PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2011

 I.                   Prevencia, osveta, vyhľadávanie obetí OSL s cieľom identifikácie:

a/ pre mládež v školách, na internátoch, v pastoračných centrách:
Mestá:  Žiline, Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Stará Ľubovňa, Svidník, Jakubov, Martin, Cabaj Čápor, Dolný Kubín, Skalica
Spolu počet študentov: 1 607
b/ riziková skupina –  ženy v sociálnej a hmotnej núdzi
Azylový dom pre matky s deťmi Rajec, Trnava, Kláštor pod Znievom, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš
Spolu počet účastníčok: 41
c/ detské a reedukačné domovy:
– Reedukačný  domov pre dievčatá Trstín, Spišský Hrhov, Zlaté Moravce
– Detský domov Ružomberok, Podolínec
Spolu počet účastníkov: 186
d/ osveta na festivaloch a koncertoch pre mládež:  
Festival LUMEN Trnava, Koncert „Ver ár ju from“, Bratislava,  „Noc kostolov“ Prešov 
e/ medializácia:
– Rádio LUMEN, Televízia LUX, časopis Charita
– 18. 10. – propagácia na webe SKCH a jednotlivých diecéznych charít a  na webe KVPŽR
– 18. 10. – zaslané letáky a plagáty s propagáciou tohto dňa do farností trnavskej arcidiecézy
f/ iné fóra: 
– osveta na stretnutí konferencie vyšších ženských rehoľných predstavených: 58 
– osveta na dekanátnom stretnutí kňazov Trnavskej arcidiecézy: 62 
– tréning o OSL pre študentov Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, odborNáuka o rodine, s cieľom osvety a vyškolenia dobrovoľníkov pre pomoc OSL,
počet účastníkov: 25

 II.                Vyhľadávanie zahraničných obetí v OSL:

Realizácia osvety s cieľom identifikácie v zariadení pre žiadateľov o azyl v Rohovciach,  Opatovskej Novej Vsi a Humennom a v Útvaroch policajného zaistenia v Sečovciach a  Medveďove.                                                                                               
Spolu návštev: 29

III.             Reintegrácie obetí OSL:

V starostlivosti sme mali 10 obetí obchodovania s ľuďmi, poskytli sme im:
–          chránené bývanie s utajenou adresou
–          sprostredkovanie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti
–          strava
–          oblečenie
–          sociálna pomoc
–          vybavenie chránenej dielne
–          psychologická a psychoterapeutická pomoc
–          osobná asistencia
–          sociálne poradenstvo
–          pomoc pri hľadaní práce a bývania
–          sprostredkovanie štúdia
–          pomoc a podpora pri výchove dieťaťa
–          vybavovanie pestúnskej starostlivosti pre dieťa klientky
–          zabezpečenie voľnočasových aktivít cez dobrovoľníkov
–          duchovná podpora


PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI ZA ROK 2010


NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI NA ROKY 2011 - 2014 »

NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI NA ROKY 2011 – 2014
Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi je zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci eliminácie rizík a predchádzania spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv a dôstojnosti. Národná stratégia je realizovaná pri zachovaní princípov aktívnej účasti vlády, účasti občianskej spoločnosti, rešpektovania ľudských práv, medzirezortnej spolupráce a udržateľnosti. viac…