Rady

 Indikátory obchodovania s ľuďmi:

 • človek nemá prístup k svojim dokladom
 • nemá slobodu pohybu a možnosť odísť, ak chce
 • nemá slobodu kontaktovania rodiny a blízkych, môže mu byť odobratý telefón
 • je nútený k vykonávaniu inej práce, ako mu bola sľúbená, alebo za iných podmienok
 • je rôznymi formami zastrašovaný
 • vyhrážajú sa mu deportáciou alebo odovzdaním polícii
 • je mu odoberaná časť mzdy, nie je vôbec vyplatená alebo je banková karta účtu  v rukách zamestnávateľa
 • je proti svojej vôli angažovaný v sexbiznise alebo inej nútenej  práci
 • je mu ubližované fyzicky, psychicky, sexuálne alebo trpí nedostatkom jedla, vody, spánku, lekárskej starostlivosti alebo iných základných potrieb
 • je nútený splácať dlh za cestu, ubytovanie, sprostredkovanie práce

 

Ak budeš kontaktovať agentúru alebo odpovedať na inzerát, zaujímaj sa o:

 • registráciu a overenie agentúry či firmy, ktorá prácu ponúka (referencie, www.upsvar.sk, 0800 800 818)
 • presný popis tvojej pracovnej náplne – a trvaj na tom, aby bola uvedená v pracovnej zmluve
 • dobu, na akú bude pracovná zmluva podpísaná
 • zaistenie pracovného povolenia a zdravotného poistenia – informácie o nich majú byť zakomponované v pracovnej zmluve
 • presné adresy tvojho prípadného pracoviska a ubytovania – a spoj sa vopred s budúcim zamestnávateľom
 • dĺžku a rozvrh pracovnej doby, výšku stanovenej mzdy, spôsob a termín vyplácania
 • výšku odmeny pre agentúru za sprostredkovanie práce

Podpisuj len zmluvu, ktorej rozumieš. Ak je v inom jazyku, daj si ju dobre preložiť!

 

Ak sa chystáš využiť ponuku niekoho z tvojho okolia:

 • over si všetko, čo ti je ponúknuté (skontaktuj sa s potenciálnym zamestnávateľom, ľuďmi, ktorí pre neho pracovali,..)
 • nevezmi žiadnu prácu len na základe ústnej dohody
 • zaujímaj sa aj o ďalšie podmienky tvojho pobytu mimo domov /ubytovanie – adresa, cena a spôsob hradenia, voľný čas…

 

Čo pred vycestovaním?

 • zabezpeč si dostatok peňazí (prípadne medzinárodnú platobnú kartu) – aj na prípadnú núdzovú cestu späť
 • skontroluj si platnosť svojho cestovného dokladu – podľa plánovanej dĺžky svojho pobytu, aj podmienok krajiny, do ktorej cestuješ
 • ak je to potrebné, vybav si víza pre danú krajinu (príp. aj tranzitné, ak je treba pri prechode cez územie ďalšej krajiny)
 • zisti, aké formality musíš v danej krajine po príchode vybaviť
 • sprav si kópiu svojho cestovného dokladu
 • zisti si a poznač/nauč sa/ telefónne číslo slovenského konzulátu v krajine, do ktorej ideš – v núdzi ti jeho pracovníci môžu pomôcť
 • zabezpeč si cudzojazyčný slovník
 • dohodni sa so svojimi blízkymi, v akom čase sa budeš pravidelne ozývať (najlepšie telefonicky)
 • nechaj svojim blízkym adresu, na ktorej sa budeš zdržiavať/pracovať a kontakt na zamestnávateľa

 

Počas pobytu v zahraničí

 • nikomu nedávaj svoj pas/občiansky preukaz – ani v prípade, že tvoj zamestnávateľ/agentúra potrebuje vybaviť nejaké formality – v tom prípade trvaj na tom, že pôjdeš s nimi
 • ak máš podozrenie, že má o Tvoje doklady niekto záujem, nos ich stále so sebou
 • stratu dokladov hlás okamžite miestnej polícii, príp. na našom veľvyslanectve – je dobré mať aj ich potvrdenie o strate
 • ak sa ti zdá, že pracovné podmienky sú iné, ako ste sa dohodli a je uvedené v zmluve, kontaktuj agentúru/osobu, ktorá ti prácu sprostredkovala a tiež svojich blízkych/priateľov
 • kontaktuj pravidelne svojich blízkych podľa dohody –  každú zmenu pobytu či práce im ohlás
 • neprijímaj žiadne dary, nerob si záväzky voči zamestnávateľovi
 • všímaj si možné zmeny v správaní zamestnávateľa – snahu o obchádzanie formalít, nátlaky na teba a pod.
 • aj keď pracuješ nelegálne, v prípade núdze kontaktuj políciu!
 • ak by si sa stal/a obeťou obchodovania s ľuďmi, máš právo vyhľadať pomoc a kontaktovať políciu aj v prípade, že si bol/a donútená k akýmkoľvek kriminálnym aktivitám (drobné krádeže, falošné doklady, pašovanie drog, ..)!