V Nigérii 43 krajín zjednotených v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

Približne 60 miliónov ľudí muselo v roku 2015 utekať zo svojich krajín alebo bolo nútene presídlených. Neutíchajúca hrozba terorizmu a extrémna chudoba vrhá v Afrike tisícky mladých ľudí a detí do rizika pracovného či sexuálneho vykorisťovania. Zúfalý boj o prežitie a túžba po lepšom živote ich stavia do extrémne zraniteľnej pozície voči nenásytným obchodníkom.

Takmer 150 účastníkov zo 43 krajín sveta sa stretlo v dňoch 5. až 7. septembra 2016 v Abuji v Nigérii, aby posilnili spoluprácu zdrojových, tranzitných a cieľových krajín v boji proti novodobému otroctvu. Medzinárodnú konferenciu„Human Family, One Voice, No Human Trafficking“ zorganizovali po prvýkrát na území Afriky Caritas Internationalis a Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich. Na konferencii boli prítomné strany zo všetkých oblastí života a celého sveta. Spolu uvažovali, ako najlepšie bojovať proti hrozbe obchodovania s ľuďmi, ktorá je považovaná „za novodobé otroctvo“. V rámci okrúhlych stolov a panelových diskusií sa účastníci zaoberali najmä štyrmi najväčšími súčasnými problémami, a to obchodovaním s deťmi, sexuálnym a pracovným vykorisťovaním, obchodovaním s ľuďmi v krajinách konfliktu a obchodovaním v námornom a rybárskom priemysle. Zámerom konferencie bolo posilniť väzby medzi zúčastnenými stranami, inšpirovať k spoločným krokom a zdieľať príklady dobrej praxe spoločného boja proti novodobému otroctvu.

Jedna vec rezonovala počas konferencie veľmi jasne. Obchodovanie s ľuďmi je závažný zločin, ktorý nemožno vykoreniť jednou vládou, inštitúciou či organizáciou. Obchodníci s ľuďmi sú organizovaní a koordinovaní v ich systematickom zneužívaní najzraniteľnejších ľudí. Tých, ktorých by sme mali ochraňovať a podať im pomocnú ruku. Väčšina rečníkov označila chudobu za kľúčový faktor, ktorý má za následok, že ľudia sú extrémne ovplyvniteľní a zraniteľní. Výrazne pomôcť by mohlo vzdelávanie a odstránenie nerovnosti. Obete obchodovania sú skryté pred očami krajín celého sveta. Sú to muži pracujúci na jahodových farmách v Európe, ženy zneužívané na pouličnú prostitúciu, rybári uväznení na lodiach, ktorých existencia je orientovaná len na lov rýb, ktoré sú servírované v drahých reštauráciách.

Slovenskú katolícku charitu (SKCH) a Radu pre migrantov pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) na konferencii zastupovala pracovníčka SKCH Anna Bartošová. Ako uviedla po návrate na Slovensko, najhlbším zážitkom bola pre ňu prítomnosť kardinála Tagle, Arcibiskupa Filipín a prezidenta Caritas Internationalis. Vo svojom príhovore kardinál zdôraznil, že otroctvo nie je téma minulých storočí ale téma natoľko aktuálna, že si vyžaduje samostatnú konferenciu. Naproti vedeckému a technickému pokroku podľa neho vo svete často nachádzame ľudí, ktorý sú obeťami obchodu s ľuďmi a novodobými otrokmi. Je porušovaná ich dôstojnosť a základná podstata ľudskej bytosti. Obchod s ľuďmi, označil za hrozný zločin, ktorý sa nesmie rešpektovať. Zároveň vyzval všetkých zúčastnených, aby hovorili a konali ako jedna ľudská rodina a povedali NIE! Obchodovaniu s ľuďmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *