Charita na workshope v Londýne

Ben Ben Bus LondonV dňoch 20. -21. apríla sa konal v Londýne európsky workshop na tému „Proaktívna identifikácia a podpora obetí obchodovania na účel nútenej práce“. Do projeku Európskej Únie sú partnersky zapojené tri krajiny so zastupujúcimi mimovládnymi organizáciami: FLEX – Focus on Labour Exploitation z Veľkej Británie, FairWork z Holandska a ADPARE za Rumunsko. Cieľom ich spoločného projektu je vytvoriť spoločný strategický plán v prístupe k obetiam nútenej práce a to prostredníctvom proaktívnej identifikácie a podpory, ktorý by bol aplikovateľný aj v ostatných členských krajinách Európskej únie.

Od 2014 prebiehal výskum, ktorý identifikoval medzery v tomto procese. Za pomoci ďalších krajín zúčastnených na prvom európskom workshope boli na základe výsledkov výskumu vypracované stratégie na zlepšenie procesu identifikácie a podpory. Pilotné stratégie boli v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov odskúšané v troch partnerských krajinách. Na ich revíziu a optimalizáciu boli na druhý spoločný workshop opäť prizvaní aj zástupcovia ďalších krajín a organizácií, či už neziskových alebo z odborových inštitúcií, právnici, sociálni a charitní pracovníci.  Nasledovať bude aplikácia týchto stratégií a výsledok tejto iniciatívy bude prezentovaný ešte v tomto roku, v septembri.

Viac o projekte: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-projects-and-funding/proactive-identification-and-support-victims-trafficking-labour-exploitation_en

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *